Sverige

Sopra Steria har tecknat avtal med Inera

IT-konsultbolaget Sopra Steria har tecknat avtal med digitaliseringsbolaget Inera avseende Ineras kluster 1, som omfattar Verksamhetsnära tjänster och Läkemedelsnära tjänster. Detta efter hård konkurrens från några av landets främsta tjänsteleverantörer. Avtalet omfattar övertagandeprojekt, applikationsförvaltning för att hålla ingående tjänsteobjekt fungerande samt vidmakthållande av funktionalitet och vidareutveckling av dessa tjänsteobjekt. Det är ett avrop från ramavtalet Applikationsförvaltning och Applikationsutveckling som tecknades år 2022.

Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden. Inera arbetar med att digitalisera välfärden genom att förse sina kunder i regioner och kommuner med gemensam digital infrastruktur, arkitektur och tjänster. Inera har under en tid upphandlat konsultbolag inom IT och digitalisering i ett avrop från ramavtalet Applikationsförvaltning och Applikationsutveckling som tecknades år 2022. Avropet har berört de tjänsteleverantörer som har ramavtal med Inera. I Ineras tilldelningsbeslut för avropet stod det klart att Sopra Steria har fått tilldelning som leverantör för kluster 1.

– Det här oerhört roliga nyheter för oss. Affären går helt i linje med vår strategi att bidra till ett bättre samhälle genom digitalisering där vi i detta fall får hjälpa vår kund Inera i sitt samhällsviktiga uppdrag att ge stabila och innovativa tjänster till sina uppdragsgivare, säger Anders Burestig, VD på Sopra Steria Sverige.

Inera vill med upphandlingen uppnå stabilitet, ökad kostnadseffektivitet och ökad innovationstakt. Konsultbolaget i detta uppdrag ska erbjuda moderna, stabila och transparanta standardtjänster. Man ska ha en agil kapacitet där flexibilitet, expertis och innovation krävs och slutligen en kommersiell modell och samverkan. Här uppfyller Sopra Steria kraven och stod till slut som vinnare av det första klustret i projektet. 

 

Om Inera
Inera är ett digitaliseringsbolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag och har i uppdrag att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden. Genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur samt ett stort antal tjänster bidrar Inera till en säker, jämlik och effektiv vård och omsorg.

Inera utvecklar och förvaltar ett 40-tal tjänster inklusive 1177, Nationell patientöversikt, identifieringstjänsten SITHS samt kunskapsstöd genom Vårdhandboken med flera. De digitala lösningarna används av invånare samt anställda och beslutsfattare inom regioner och kommuner.Undrar du något? Hör gärna av dig!

Felicia Ljungvall

PR Manager

felicia.ljungvall

+46 70 962 71 37