Sverige

Sopra Steria i Almedalen 2023: Insikter från EGGS Design

Årets mest mingeltäta dagar har passerat. Med 547 evenemang om hållbarhet, 258 om innovation och 36 om design var Almedalsveckan i Visby ett intensivt arrangemang. EGGS Sverige var på plats för första gången för samtal, diskussioner och deltagande på massor av spännande aktiviteter. Vår Lead Designer Erika Pohjanen Rossi sammanfattar tre teman som satte prägel på veckan:

Jämställdhet och mångfald – ingen innovation utan perspektiven

Innovation med utgångspunkt i människan måste ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv för att kunna skapa riktigt värde. EGGS deltog på Sopra Sterias middag om hur vi kan prata om ämnena och främja inkludering, något som är lika viktigt på arbetsplatser som i innovationsprocesser. Diskussionerna kom bland annat att handla om att våga stanna i jobbiga känslor och att utmana sina egna förutfattade föreställningar. Att vi som samhälle fortsätter kämpa med orättvisor syntes bland annat i programpunkter om ekonomisk jämställhet. Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag kunde visa att lönegapet mellan kvinnor och män stadigt minskat i Sverige men att ett trendbrott skett. 2021 började gapet öka igen. Här finns en samhällsutmaning där värdeskapande innovation med starkt hållbarhetsfokus behövs.

Möjligheter och utmaningar i norra Sveriges gröna omställning

Kanske har intresset för norra Sverige aldrig varit så stort i Almedalen som i år. Regionen står i framkant för den gröna omställningen med både nya industrier och klimatsmarta utvecklingar i etablerade dito. 100 000 fler invånare behövs de kommande 10–20 åren vilket ställer höga krav på energitillgång, mobilitet, infrastruktur och välfärd. Möjligheterna till en positiv omställning där gröna perspektiv samspelar med social hållbarhet är stor. Samtidigt finns utmaningar. Urbefolkningens och andra minoriteters rättigheter, biologisk mångfald och naturens egenvärde är relevanta aspekter att ta inte bara ta hänsyn till utan utgå från. Här behövs innovation på bred front. Programpunkten ”Hur designar vi vårt framtidsland?” på Region Norrbottens arena lyfte People-powered Transformation, ett initiativ inom nya strategiska innovationsprogrammet Impact Innovation. Utgångspunkten är samskapande designprocesser mellan olika aktörer där människor som bor, vistas och verkar på platsen arbetar gemensamt. Ett centralt medskick var att det inte är statiskt att bygga ett hållbart och attraktivt samhälle, i stället måste vi ”samhälla” tillsammans.

Vem ska driva förändringen?

Hållbarhet och innovation gick som röda trådar genom en majoritet av årets arrangemang. Från hur mötesindustrin kan främja innovation till hur socialt entreprenörskap kan vara en internationell katalysator för impact. Alla kan dra sitt strå till stacken. När samhället genomgår omfattande transformationer behövs olika kompetenser, erfarenheter och angreppssätt. Som designer och innovationsledare är det viktigare än någonsin att säkerställa att många röster hörs, att främja mångfald i stället för enfald. Det finns en roll att spela i att facilitera, begripliggöra och reda ut komplexa frågor som energiförsörjning, säkerhet, digitalt utanförskap och medborgares förväntansbild på samhällsservice. Almedalens omfattande program sätt strålkastarljuset på detta: hur drar vi nytta av allt engagemang och jobbar tillsammans för en framtid värd att älska?

EGGS Design är vår innovationspartner och en del av Sopra Steria Sverige sedan 2022. Du kan läsa mer om EGGS här. Vill du veta mer? Hör gärna av dig!

Erika Pohjanen

Lead Designer EGGS Sverige

erika.pohjanen

+46 702 92 50 53