Sverige

Sopra Steria i Almedalen 2024: Insikter och reflektioner om AI

Tusentals personer samlades i Visby i år igen för att dela insikter och ha lärorika diskussioner under Almedalsveckan och Sopra Steria var givetvis på plats. Ett ämne som var genomgående under hela veckan var AI, vilket även är ett prioriterat område för Sopra Steria. Väl på plats i Almedalen arrangerade bolaget därför en lunch med temat ”Är AI ett hot eller en möjlighet?” tillsammans med Microsofts Vice VD Thomas Floberg.

Almedalsveckan erbjuder flera spännande panelsamtal, föreläsningar och diskussioner. Mycket av detta handlade om just AI. Sopra Sterias AI-strateg Joakim Hällgren var på plats och delar med sig av de insikter och reflektioner han tar med sig:

  • AI är ett teknikskifte som kommer att skapa vinnare och förlorare. Likt tidigare teknikskiften är risken stor att det blir en snabb omställning innan fördelar kommer alla till nytta. Politiken måste enas om hur denna omställning kan genomföras och stöttas genom exempelvis gemensam utbildning mellan AI-leverantörer och skolorna.

  • AI har potential att även revolutionera vetenskapen. Komplicerade och tidskrävande vetenskapliga uppgifter kan göras med hög precision och snabbhet. Exempelvis arbetet med att vika proteinkedjor för att utveckla mediciner, har gått från år till minuter. Google berättade om flera exempel från sitt arbete inom DeepMind.

  • Gemensam dataplattform och genomtänkt reglering kommer att vara avgörande för hastigheten. De länder som tidigt enas om datahanteringen kommer får stora fördelar och ett försprång. Hård reglering och silohantering riskerar att försvåra, försena och fördyra utvecklingen. Initiativ för samordning är mycket viktiga. Tyvärr verkar det i dagsläget inte finnas ett förslag alla kan enas runt.

  • Sveriges potential ligger i utveckling av AI-tjänster, inte i infrastruktur eller modeller. Som ett litet land, med en historia av att skapa entreprenörsföretag, så ligger potentialen för Sverige i att utveckla produkter och tjänster baserat på AI. De stora länderna och stora företagen kommer att vara bättre rustade för att skapa infrastrukturen. Ett gott tecken var att det nämndes att Sverige är en av de länderna med flest lediga jobb inom AI.


Vill du veta mer? Hör gärna av dig!

Joakim Hällgren

AI-strateg

joakim.hällgren