Sverige

Sopra Steria och Wrangu gör det lättare att uppfylla GDPR

Den nya EU-förordningen GDPR ställer krav på god översikt och kontroll av all persondata som verksamheter har. Genom ett nytt samarbete mellan Sopra Steria och Wrangu ska arbetet med att uppfylla regelverket bli lättare, även på längre sikt.

Från och med den 25 maj får Sverige och resten av Europa ett nytt regelverk som berör den personliga integriteten och med anledning av detta ingår Wrangu och Sopra Steria ett nytt samarbete i Skandinavien.

– Vi är stolta över att inleda ett partnerskap med Sopra Steria, som både är en europeisk ledare inom digital transformation och dessutom ServiceNow-partner. Samarbetet är viktigt för att kunna rulla ut ”GDPR Accelerator” i Norden och kan hjälpa organisationer att snabbare och mer sömlöst hantera integritetsaspekter kopplade till GDPR, säger Ads Nitin Rudawar, medgrundare till Wrangu.

– I många verksamheter finns personuppgifter utspridda i olika system, databaser och appar. Ofta har man inte full överblick över var denna information finns eller vad den används till. GDPR kräver en uppdaterad och korrekt datahantering. Genom vårt samarbete med Wrangu får vi en bättre möjlighet att hjälpa våra kunder med att lösa utmaningar kopplade till GDPR, säger Lillian Røstad, ansvarig för området informationssäkerhet på Sopra Steria.

Lägg grunden nu

Wrangu grundades 2016 och specialiserar sig på säkerhetsinsatser och riskstyrning med tonvikt på ServiceNow-världen. Programvaran Wrangu GDPR Accelerator är utformad för att hjälpa verksamheter komma igång med integritetsarbetet på ett holistiskt sätt och ger en god överblick.

– Det handlar inte bara om att möta tidsfristen för det nya EU-direktivet, utan också om att efterleva regelverket i många år framöver. Om du gör ett gott grundarbete nu säkerställer du att lösningen blir enklast möjlig att hantera och bygga vidare på framöver, säger Røstad.

Stora skillnader i mognadsgrad

Det är en enorm skillnad i mognadsgrad bland svenska företag och organisationer när det gäller hur personuppgifter behandlas.

– Vissa, exempelvis många offentliga verksamheter, har arbetat systematiskt med integritetsfrågor under många år. För dessa handlar det egentligen bara om att göra justeringar för att uppfylla den nya förordningen. Andra har mer nyligen förstått att det nya regelverket också berör dem och de har ett större jobb framöver sig, säger Røstad.

Första samarbetspartnern

Sopra Steria blir Wrangus första samarbetspartner i Sverige, Norge och Danmark.

– Jag är mycket nöjd med att Sopra Steria blir vår första partner i Norden. Kombinationen av våra produkter och deras leveranskapacitet kommer göra att våra kunder snabbare kommer uppfylla GDPR-kraven, säger Lee Grant, vd för Wrangu.