Sverige

Sopra Steria utnämnt till karriärföretag 2018

Vill du jobba på ett av 100 bästa företag? Då är Sopra Steria arbetsplatsen för dig!

Varför vi valdes ut bland tusentals andra företag i Sverige? Juryns motivering:

- Med en påverkan på samhället och ett engagemang till sina medarbetare för att skapa trivsel och relationer arbetar Kentor IT (som numera heter Sopra Steria) med employer branding. Genom variationsrika uppdrag och familjär stämning utses härmed Kentor IT AB* till ett av Sveriges Karriärföretag 2018.

*Kentor IT AB bytte namn till Sopra Steria Sweden AB den 3 februari 2018