Sverige

Sopra Steria tecknar ramavtal med Stockholms Stad

Vi har tecknat ramavtal med Trafikkontoret i Stockholms Stad inom management, projektmetod och tekniskt stöd. Ramavtalet gäller till våren 2020 med möjlighet till förlängning med ett år i taget.

Managementkonsulttjänsterna som omfattas är:

  • Organisations-, process- och verksamhetsutveckling från analys till införande.

  • Arbete med strategiska frågeställningar inklusive förändrings-, process och projektledning.

  • Styrning och uppföljning för att uppnå god internkontroll och effektiv verksamhet.

Vi är stolta över att få hjälpa Stockholms Stad med sin digitala transformation. Vi fick detta förtroende efter en väl genomförd presentation av två av våra många erfarna verksamhetskonsulter – Monika Samuelsson och Christina Gustavsson – som presenterade ett fiktivt case för effektivare projekthantering inom Trafikkontoret.