Sverige

Trafiknämnden i Stockholm har valt Sopra Steria som partner

Trafiknämnden i Stockholm och Sopra Steria Sweden AB har ingått ett avtal gällande analys och statistiktjänster för trafikmätningsdata. Avtalstiden är fem år med möjlighet till förlängning om ytterligare två år.

Trafiknämnden, som ansvarar för kollektivtrafiken på land och till sjöss i Stockholms län, sökte en partner som tillsammans med trafikförvaltningen ska utveckla trafikmätningsverksamheten. Tjänsterna innefattar statistisk analys av resande och trafik inom Storstockholms kollektivtrafik, samt att bistå Trafiknämnden i arbetet med att utveckla verksamheten inom dessa områden. Uppdraget som Sopra Steria ska leverera innefattar bland annat datahantering, utveckling och kvalitetssäkring av statistiska modeller samt analys och rapportering.

- Eftersom vi på Sopra Steria har expertkompetens inom både statistisk analys och avancerad prediktiv analys, samt att vi i över 10 år har utvecklat och förvaltat Trafikförvaltningens datalager, känns det extra kul att få detta uppdrag. Vi ser mycket fram emot att få använda vår expertis till att hjälpa Trafiknämnden att utveckla kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv för morgondagens resenärer, säger Maria Wäppling, Manager Data & Analytics, på Sopra Steria.

Uppdraget som Sopra Steria har blivit tilldelat har en planerad driftstart 1 januari 2020.