Sverige

Vi förstärker strategisk satsning inom e-hälsa

Vi fortsätter vår satsning inom området e-hälsa. Målet är att bli Sveriges ledande digitaliseringspartner för både offentliga och privata verksamheter inom vård, omsorg och relaterade verksamheter. Nytillträdd chef för området är Anders Carlsson och en av nyckelrekryteringarna är Oskar Thunman, en av landets mest meriterade specialister inom hälsoinformatik.

Stora regionala och nationella satsningar inom e-hälsa går nu in i operativa lägen och mot bakgrund av det väljer vi att expandera inom området. I denna satsning har den erfarne och efterfrågade e-hälsospecialisten Anders Carlsson utsetts till Sector Director Health och teamet har berikats med den nyrekryterade specialisten på hälsoinformatik, Oskar Thunman.

Anders Carlsson Oskar Thunman

 

En etablerad spelare

Anders Carlsson är beteendevetare i grunden och har lång erfarenhet som verksamhetsutvecklare och ledare inom socialtjänst, vård och äldreomsorg. Sedan många år har Anders arbetat som konsult gentemot regioner, kommuner och privata aktörer inom vård och omsorg, varav de senaste åren på Sopra Steria.

- Resan med Sopra Steria har varit fantastisk, konstaterar Anders Carlsson. Vi har fått precis de muskler och det fokus vi har behövt för att ta oss dit vi vill. Jag har länge arbetat med våra uppdrag inom vård och omsorg, så det känns naturligtvis otroligt stimulerande att nu få ansvar för att driva vår affär mot den här sektorn.

E-hälsa bär på en enorm potential där många spännande utmaningar ligger i att få olika verksamheters system att fungera tillsammans.

- Här har Sopra Steria starka referensuppdrag inom IT- och verksamhetsutveckling, som har gjort oss till en etablerad spelare, säger Anders Carlsson. Men jag ser stora möjligheter att erbjuda uppdragsgivare inom sektorn en ännu bredare tjänstepalett. Inte minst gäller det vår kompetens inom förändringsledning, datadrivet arbetssätt och tjänstedesign. Kombinationen av verksamhets- och teknikkunnande gör oss till en komplett partner inom hälsa, med allt från strategi och genomförande till förvaltning.

Nyrekrytering ger tyngd

En av de kompetenser som kompletterar och stärker vår position inom e-hälsoområdet är Oskar Thunman - en av landets ledande specialister inom hälsoinformatik och nyrekryterad informations- och lösningsarkitekt. Han har varit verksam inom e-hälsa i 15 år och lockades av känslan av att Sopra Steria har “något spännande på gång” inom hans område.

- Som gammal i branschen, men ny i gänget, kan jag konstatera att Sopra Steria redan har ett gott anseende ute bland myndigheter och verksamheter. Nu är stora upphandlingar på väg mot införande och vi är en av de aktörer på marknaden som känns vassast idag. Vårt samlade kunnande känns som en enorm tillgång, och mitt bidrag blir kring interoperabilitet och digital samverkan mellan verksamheter. Här ligger en stor samhällsnytta; att skapa synergier och kostnadseffektivitet. Den potentialen är mycket inspirerande för mig, men också för hela teamet, säger Oskar Thunman.

En manifestation av missionen

Anders Burestig, VD på Sopra Steria Sverige, poängterar att de senaste årens satsningar – och nu uttalade fokus, på e-hälsa ligger helt i linje med bolagets strategiska mål.

- Vår mission handlar om att knyta samman människor och teknik för att skapa en bättre framtid tillsammans. Just hälsosektorn är ett område där vi som allra starkast har möjlighet att manifestera den här drivkraften. De förstärkningar vi nu gör ger oss slagstyrka att kunna agera som en viktig part i att leda utvecklingen inom området de närmaste åren, avslutar Anders Burestig.

Intresserad av att veta mer?
Eva Aldén
Business Unit Director