Sverige

Vi tror på Power of Sharing

Kopia av profilintervju med Sopra Sterias VD Anders Burestig i IT-bladet, bilaga till Affärsvärlden nr 16, den 18 april 2019.

Det internationella konsultföretag Sopra Steria tog ett rejält kliv in på den svenska marknaden 2017. Sedan dess har företaget, som är ledande inom digital transformation, haft en positiv utveckling. Men framgången beror inte enbart på den lagda strategin, utan det är den starka kulturen som genomsyrar företaget som har gett resultat.

Sopra Sterias etablering i Sverige började på allvar 2017 med förvärvet av konsultbolaget Kentor. Sopra Steria har sitt huvudsäte i Frankrike och är resultatet av en fusion mellan de franska konsultbolagen Sopra och Steria som ägde rum 2014. Sopra grundades 1968 och Steria 1969, vilket innebär att företaget har en lång historia inom branschen. Idag finns Sopra Steria representerat på de viktigaste globala marknaderna med en personalstyrka på 44 000 medarbetare. I Sverige finns 440 av dem fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Östersund.

På Sopra Steria finns en unik kombination av erfarenheter och kompetenser som gör att vi kan hjälpa till med allt från affärs- och verksamhetsutveckling via projekt- och förändringsledning till systemutveckling och daglig förvaltning av IT-system.

- Här jobbar allt från beteendevetare och dataanalytiker, till systemarkitekter, produkt- och plattformsspecialister samt specialister inom Cybersecurity och Experience Design. Denna bredd ger oss en fantastisk spets och en unik position på marknaden, berättar Anders Burestig, vd på Sopra Steria i Sverige sedan 1 oktober 2018.

Växande företag

Anders må vara ny som vd, men har en lång bakgrund inom företaget. Redan 2005 började Anders sin karriär inom företaget och då som projektledare. Efter ett par år fick han möjligheten att bygga upp en affärsenhet som nu har lösningar inom Data & Analytics, CRM, ERP, Application Management, verksamhetsutveckling, och webb & portal. På 10 år växte enheten från ett par personer till drygt 150 - mycket tack vare Anders sätt att lyfta fram medarbetarnas idéer och omvandla dem till nya erbjudanden.

- Det är väldigt roligt att se företaget växa, både i antal kunder och i antal medarbetare. 2018 har varit ett intensivt år med många förändringar i och med Sopra Sterias övertag av Kentor. Men det som har avgjort, och som avgör, hur det går för företaget är kombinationen av att jobba nära våra kunder och att använda de idéer som våra medarbetare tar fram för att skapa faktisk kundnytta. Det är det som bidrar till både vår egen och våra kunders framgång, samtidigt som vår personal växer. Hos oss finns det mycket utrymme för att utvecklas och prova på nya områden, vilket i sin tur ökar kompetensen inom företag. Det är en nyckelfaktor för att vi ska lyckas, säger Anders.

Sopra Steria är en end-to-end leverantör som erbjuder kunderna hela kedjan från sourcing till strategisk rådgivning, där rådgivningen sedan kan omsättas i praktiken. Tack vare den mix av medarbetare som finns inom företaget kan de bistå kunderna utifrån ett brett förändringsperspektiv som inkluderar såväl verksamhetsutveckling som IT. 

Dessutom arbetar Sopra Steria med ett flertal strategiska partners som bidrar med spjutspetsteknologi och som ger kunderna ett ökat mervärde. Några av dessa är Peltarion som är experter inom AI, ServiceNow som är världens ledande molnplattform för Enterprise Service Management, Convertelligence inom chatbots, och sedan många år tillbaka har bolaget ett tätt partnerskap med Microsoft.

Power of Sharing

Sopra Steria är kända för sin starka och tydliga företagskultur som bygger på samverkan och teamwork. Här strävar man efter öppenhet, gemenskap och samverkan och det som förenar medarbetarna med olika kompetens är att de har upptäckt att det är roligare att jobba tillsammans.

- Det bor en enorm kraft i att dela kunskaper och erfarenheter med varandra och med våra kunder. Det är på det sättet vi framgångsrikt har byggt, och kommer att fortsätta bygga, vårt företag. Vi kallar det här förhållningssättet för Power of Sharing, säger Anders Burestig.

Genom att dela med sig av sin kunskap, kompetens och positiva kultur bygger Sopra Steria långsiktiga relationer med både sina medarbetare och kunder.

- Förra året öppnade vi också koncernens tjugonde innovationslabb, DigiLab, i Stockholm där vi i samverkan med våra kunder löser deras problem med hjälp av innovativa tekniska lösningar. Inom vårt globala nätverk för innovation spanar vi på tekniska trender för att hela tiden ligga steget före och vi har även väl utarbetade processer för innovation. Kunderna kan komma till oss med sina utmaningar och tillsammans formulerar vi en lösning som implementeras med ett agilt förhållningssätt. För att lyckas med sin digitala transformation behöver man genomföra förändringarna i många små, snabba steg, säger Anders Burestig.

Spännande tillväxtfas

Februari 2018 var startskottet för Sopra Steria i Sverige och de satsade mycket på att marknadsföra företaget i olika typer av kanaler.

- Från att ha varit en relativt anonym spelare har vi genom vår investering lyckats ta en position på den svenska marknaden och vi har under året vuxit kraftigt i såväl antal uppdrag som antal medarbetare. I digitaliseringens tidsålder ser vi en fortsatt mycket stark efterfrågan på våra tjänster. Vi vill fortsätta att bidra med vår unika kombination av verksamhets- och IT kompetens och kommer att fortsätta bygga på med kompetens inom de områden som är mest efterfrågade, säger Anders.

Främst satsar de på att växa på de orter där de redan finns, framför allt i Stockholm och Göteborg med omnejd, men även i Östersund som är det senaste tillskottet.

Anders Burestig, CEO Sopra Steria Sweden AB

Anders Burestig

Titel: CEO, Sopra Steria Sweden AB
Drivkraft: Att se medarbetare växa genom att de får gehör för sina idéer som de ges  möjlighet att förverkliga. Men även att se team växa tillsammans genom att de gemensamt tar sig an utmaningar, löser problem och levererar värde åt våra kunder.
Motto: ”Sitt inte på läktaren och kommentera vad som sker, kliv in på plan och agera”
Familj och fritid: Idrottsinspirerad fritid, både för egen del och för familjen i trakterna av Tyresö.

 Medarbetare på Sopra Steria Sweden AB

Om Sopra Steria

Sopra Steria är ett internationellt konsultföretag som är ledande inom digital transformation av medelstora och stora organisationer. Vår unika kombination av specialistkompetens inom både verksamhetsutveckling och IT ökar värdet på och användbarheten av våra kunders satsningar. I världen är vi mer än 44 000 medarbetare. 440 av oss finns här i Sverige. I Skandinavien är vi 2 100 medarbetare och omsatte 2018 3,1 miljarder kronor.

Sopra Steria rankas av Gartner som ett topp 5 bolag i Europa inom Digital Transformation.