Sverige

Vi utökar verksamheten i Östersund och breddar det lokala erbjudandet

Nu flyttar vårt Östersundskontor till större lokaler och etablerar samtidigt ett helt nytt verksamhetsområde.

Det var 2018 som vi etablerade vårt kontor i Östersund. Målet med Östersundskontoret var att kunna erbjuda spännande IT-jobb utanför storstadsregionerna, att driva och genomföra digitala projekt till både lokala och nationella kunder, samt att vara en fantastisk arbetsplats. Visionen var också att antalet medarbetare i Östersund skulle växa till 40 medarbetare på sikt.

Lagom till 3-årsdagen har Östersundskontoret vuxit till 14 personer och vi etablerar nu även ett helt nytt verksamhetsområde i Östersund, Data & Analytics.

- Data & Analytics blir ett bra komplement till våra leveranser inom applikationsutveckling, och rådgivningstjänster inom verksamhetsutveckling och informationssäkerhet, säger Tobias Classon, affärsenhetschef för Sopra Sterias närvaro i norra Sverige. Datadriven affärs- och verksamhetsutveckling har under flera år varit ett prioriterat område för Sopra Steria och en naturlig del av vår tjänsteportfölj. Därför är vi väldigt glada över att nu kunna erbjuda denna kompetens lokalt i Östersund också. Vi är övertygade om att det bästa sättet för våra kunder att öka sin konkurrenskraft är att arbeta datadrivet, kundcentrerat och agilt. Med vår nya satsning kan vi nu stötta företag i Jämtland Härjedalen med att bygga de förmågor och leda de förändringar som de behöver för att kunna vara konkurrenskraftiga nu och i framtiden.

Parallellt med etableringen av det nya verksamhetsområdet växer kontoret också inom området applikationsutveckling, både genom nya medarbetare och med nya nationella kunder inom branscherna telecom och e-Hälsa.

- Inom området applikationsutveckling ser vi en fortsatt stark efterfrågan på systemutvecklare hos våra kunder och på marknaden. Pandemin har bidragit till att organisationer accelererar sin digitala transformation, vilket bidrar till att systemutvecklare får en allt viktigare roll. Med vår tillväxt inom just applikationsutveckling kan vi fortsätta att leverera agila team i större utsträckning. Och inte bara inom norra Sverige, utan till marknaden i stort, berättar  Mona Swartling, kontorschef för Östersundskontoret.

Den 1 augusti 2021 går flyttlasset till de nya lokalerna, vilket är en välbehövlig utökning.

- Vi ser verkligen fram emot flytten! Vi har hittills i år vuxit med 63 procent och vårt nuvarande kontor har börjat bli lite för litet. Att flytta till ett större kontor är ett naturligt steg i vår resa mot visionen om 40 medarbetare i Östersund, avslutar Mona Swartling med ett leende.

Intresserad av att veta mer?
Tobias Classon
Business Unit Director