Sverige

Sopra Steria anordnar seminarium på eHälsomötet Vitalis med tema FHIR och arbetsflöden

Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning inom eHälsa och framtidens vård och omsorg. På plats möts representanter ifrån kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. På plats kommer Sopra Steria-kollegorna att hålla ett seminarium om FHIR och arbetsflöden.

Oskar Thunman är informations- och lösningsarkitekt med fokus på digital hälsa, med lång erfarenhet av såväl nationella som internationella projekt. Sahar Andersson är hälsoinformatiker med en bakgrund från vården. Hon kombinerar rollen som informatiker med arbete inom kravanalys och har erfarenhet från nationella e-hälsoprojekt på Inera, hos regioner samt myndigheter. 

Vi har på sistone haft möjlighet att jobba med stora strategiska frågor kopplade till införandet av nya vårdinformationsmiljöer, men även smarta lösningar för t ex första linjens vård. Gemensamt för dessa områden är att man har stora utmaningar med att dagens lösningar för vårdinformationsutbyte inte räcker till för att realisera sammansatta vårdkedjor och processorienterad gemensam dokumentation. Vi vill med vårt seminarium dra ett strå till stacken till att belysa hur FHIR kan vara en byggsten i att möjliggöra bättre styrning, dokumentation och uppföljning av arbetsflöden och processer över vårdgivar- och systemgränser, säger Oskar Thuman. 

– Vitalis är också ett perfekt tillfälle att lyssna in vilka utmaningar som toppar vården och omsorgens digitaliseringsarbete och förstå vilka prioriteringar som är viktiga. Att ha detta öra till marken är viktigt både i de stora strategiska frågorna, men även i förståelsen för hur vårt eget skrå, informationsarkitektur och informatik, bäst bidrar till lösningar, och löser rätt problem avslutar Sahar.

___________________________________________

 

Om seminariet och anmälan:
Välkommen till vårt seminarium på Vitalis på temat FHIR och arbetsflöden

Många av vårdens organisationer sneglar på FHIR som verktyg för utökad interoperabilitet och standardisering av vårdinformation. Vi har valt att fördjupa oss i de principer och mekanismer i FHIR som möjliggör styrning, beslutsstöd och arbetsflöden.

De sex FHIR resurser du behöver för styrning och uppföljning i vården
Vårdflöden och processer samt verksamhetsregler och KPI:er är centrala begrepp i styrningen och uppföljning i vården. Denna föreläsning går igenom hur man i praktiken går till väga med att representera detta som konfiguration med hjälp av FHIR.

Målgruppen är alla som vill ha en fördjupning arbetsflöden i FHIR, särskilt organisationer som tittar efter en lösning för processtyrning som bygger på interoperabilitet och internationell best practice.

Tid och plats:
Onsdag 18 maj, 15:30 - 16:00 i F2

Ingår i spåret: 
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Samt som Föreläsning on demand (tillgängligt från den 17 maj, men kräver konferenspass).

Läs mer här: https://invitepeople.com/public/seminars/34478 

 Oskar Thunman
Oskar Thunman

Sahar Andersson
Sahar Andersson