Sverige

Webbtillgänglighetsdirektivet – det här behöver du veta

Nu är 23 september här – datumet då alla befintliga webbplatser från offentliga aktörer ska uppfylla krav på tillgänglighet. Det är ett stort och viktigt steg i riktningen mot en mer inkluderande webb. Men vad innebär det i praktiken? Vi reder ut några vanliga frågor.


Vad menas med webbtillgänglighet?

Att göra webben tillgänglig innebär i korthet att du gör den möjlig för alla att använda den, oavsett funktionshinder. För en person med nedsatt syn kan det innebära att du säkerställt att kontrasterna på text mot bakgrund är tillräcklig för att bokstäverna ska gå att urskilja. För en person som har svårt att använda mus och tangentbord på grund av en motorisk nedsättning behöver det finnas alternativa sätt att navigera och använda webbplatsen. Syftet med lagen är helt enkelt att se till att en funktionsnedsättning inte är ett hinder för den som använder digital service.


Vad är det som omfattas av lagkravet?

För två år sen, 23 september 2018, trädde EU-direktivet i kraft i Sverige och de övriga EU-länderna. Ett år senare, 2019, skulle alla nya webbplatser följa krav på tillgänglighet. Den 23 september i år utökas detta till att även gälla befintliga webbplatser. Dessutom gäller lagen för extranät och intranät. Tänk även på att det innehåll som du publicerar på webbplatsen, som till exempel grafiska bilder, videor och dokument också påverkas och behöver vara tillgängliga. Men för appar har du några ytterligare månader på dig, de kommer inte omfattas av lagen förrän 23 juni 2021.


Påverkar det mig?

Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar webbplatser och appar som tillhandahålls av offentliga aktörer som till exempel myndigheter, kommuner och regioner. Men även privata aktörer som finansieras av skattemedel, som sjukvård och skola berörs. Om du är en privat aktör som inte direkt omfattas av lagen kan det ändå vara bra att känna till kraven och hur du kan stå i framkant när det gäller hållbarhet och tillgänglig webb.

För dig som privatperson innebär det en större möjlighet att ställa krav på offentlig information. Du ges också verktyg för att skicka in synpunkter på de webbplatser som inte lever upp till tillgänglighetskraven genom en klagomålsfunktion som den offentliga aktören måste tillhandahålla på sin webbplats.


Vad måste göras för att uppfylla lagen?

  1. Uppfyll kraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på A och AA-nivå. Kraven tillhandahålls av W3C. På webbriktlinjer.se kan du hitta dem förklarade på svenska. 
  2. Publicera en tillgänglighetsredogörelse som berättar hur webbplatsen uppfyller kraven, och om det finns några fall där de inte uppfylls.
  3. Ge användarna möjlighet att ge återkoppling på tillgängligheten. På din webbplats behöver du informera användaren om hur den kan gå till väga för att påpeka brister i tillgängligheten. Användaren ska också ha möjligheten att begära ut informationen i ett tillgängligt format.


Behöver du hjälp?

Våra designers på Sopra Steria är experter på digital tillgänglighet, läs gärna vårt blogginlägg om tillgänglighet för att få reda på mer, eller låt oss hjälpa dig få koll på vad du behöver genom att boka en tillgänglighetsgranskning nu.

Kontakta oss så hjälper vi dig!
Maria Hofverberg
UX-Director