Sverige

Hur kan kommuner bli mer effektiva i sin kommunikation och arbeta med events på ett smidigare sätt?

Microsoft & Sopra Steria bjuder in till ett uppföljnings-webinar den 9:e februari kl. 09:00-10:00  där vi ytterligare går igenom hur kommuner smartare och effektivare kan kommunicera och automatiskt hantera event med inbjudan, anmälan och uppföljning. Vi demonstrerar en fiktiv inbjudan från en kommun som vill anordna en nätverksträff för lokala företagare med hjälp av processverktyget Microsoft Dynamics 365 Marketing för att påvisa hur man använder sig av det för att enkelt nå ut till sin målgrupp.

Agenda

 • Start & välkomna
 • Presentation av talare
 • Kortare introduktion av Dynamics 365 Marketing av Microsoft
 • Sopra Steria går igenom ett fiktivt scenario där en kommun ska bjuda till en nätverksträff för lokalt etablerade bolag med hjälp av Dynamics 365 Marketing och där vi följer hela ”kundresan”. Vi kommer att visa styrkor och unika fördelar med att arbeta med just Dynamics 365 Marketing inom kommun som t.ex. direktintegration med teams, eventhantering och enkätundersökning.
 • Databehandling med hänsyn tagen till GDPR
 • Diskussion med Microsoft och Sopra Steria runt Dynamics 365 Marketing för offentlig förvaltning.
 • Avslutning och intresseanmälan för ett nästa steg, där vi kan fördjupa frågeställningarna ytterligare

Talare

 • Gabriella Boboc / Microsoft Dynamics 365 CE/Marketing Automation på Sopra Steria
 • Eva Youssef / Microsoft Dynamics 365 CE/Marketing Automation på Sopra Steria
 • Henrik Lillhage, Technology Specialist på Microsoft Sverige
 • Anders Grönlund / Partner Ansvarig och Moderator

När?

9 februari klockan 9.00-10.00

Anmälan: 

Anmäl dig här