Sverige
CRM

Optimera kundrelationer med Dynamics 365: en effektiv CRM-strategi

En välutformad CRM-strategi utgör hjärtpunkten i varje framgångsrikt företags relation med sina kunder. Genom att skapa en smidig och personlig interaktion ökar du kundlojaliteten och förbättrar lönsamheten. Med rätt system på plats blir detta enkelt att uppnå. I detta inlägg kommer vi att utreda hur smarta CRM-system kan vara en värdefull resurs för att förbättra ditt företags kundrelationer och skapa nya möjligheter.

Vad är Customer Relationship Management?

Customer Relationship Management (CRM) är en strategisk metod som används av företag och organisationer runt om i världen. CRM fokuserar på att skapa och upprätthålla långsiktiga relationer med kunder. Genom att noggrant analysera och förstå individuella kundbehov och preferenser, möjliggör CRM ett skräddarsytt tillvägagångssätt för att erbjuda produkter och tjänster som motsvarar de identifierade behoven.

CRM är en effektiv metod för att på ett strukturerat och framgångsrikt sätt vårda och utveckla kundrelationer. Dessutom underlättar CRM hanteringen av kunddata, vilket i sin tur möjliggör precis och följsam kommunikation gentemot slutkund. Genom att integrera CRM i affärsstrategin, uppnår företag en högre grad av kundtillfredsställelse och lojalitet. Förutom att det leder till ökad lönsamhet och tillväxt, stärker det även organisationens position på marknaden.

image

Vårt erbjudande

På Sopra Steria är vi experter inom CRM och vi guidar våra kunder i utformningen av en kundcentrerad CRM-strategi med målet att förbättra kundupplevelsen. Vår strategi är inte bunden till någon specifik teknologi men ett av våra starkaste erbjudanden inom CRM är Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 bygger på Power Platform som kan beskrivas som en verktygslåda. Filosofin bakom Power Platform är att genom low- eller no-code kunna automatisera affärsprocesser, utveckla egna appar samt skapa enkla eller mer avancerade integrationer mot färdiga komponenter. Med hjälp av Microsoft Dynamics 365 och Power Platform hjälper vi våra kunder att optimera sin försäljning och etablera starka, långsiktiga relationer med fokus på både kundtillfredsställelse och professionell affärsverksamhet.

Microsoft är ett av många företag som erbjuder molnbaserade CRM-lösningar. Dynamics 365 är en svit av applikationersom innehåller en bred uppsättning av verktyg och funktioner för att organisera, automatisera och förbättra kundinteraktioner. Data finns lagrad i en gemensam databas som gör det möjligt för användare av applikationerna att enkelt och effektivt få tillgång till relevant data vid rätt tidpunkt. Applikationerna kan användas inom olika affärsområden och de områden vi kommer presentera närmare är försäljning, marknadsföring, kundservice och fältservice.

image

Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales är modulen inom Microsoft Dynamics ekosystem som är skräddarsydd för att optimera CRM inom försäljning. Genom att erbjuda en centraliserad plattform för kundinformation, automatiserade försäljningsprocesser, hantering av leads (en person eller företag som visar intresse för din verksamhet eller produkt) samt kraftfulla analysverktyg, möjliggör denna produkt en effektiv och strukturerad försäljningshantering. Dess integration med andra Microsoftverktyg, flexibilitet i användning och robusta säkerhetsfunktioner förstärker applikationens förmåga att främja starka och lönsamma kundrelationer. Dynamics 365 Sales blir därmed en resurs för företag som strävar efter att optimera sin försäljningsverksamhet med hjälp av CRM.

Dynamics 365 Customer Service 

Dynamics 365 Customer Service harmonierar smidigt med CRM-metodiken genom att hjälpa företag att leverera personlig kundservice till sina kunder, oavsett kanal. Customer Service
erbjuder funktioner som automatiserade chatbots, självbetjäningsportaler, delade kunskapsbaser och peer-to-peer support, vilket ger kundserviceagenter de resurser och verktyg som behövs för att tillföra värde till kundinteraktioner. Gränssnittet gör det enkelt för agenter att skapa ärenden, registrera alla kundinteraktioner och lösa frågor via kundens föredragna kanal. Agenterna har alltid nära till information om kundernas historik och preferenser och kan på så vis vara mer effektiva i sin hantering av ärenden.

image

Dynamics 365 Customer Insights – Journeys

Dynamics 365 Customer Insights – Journeys är en kraftfull plattform som sömlöst kan integreras med CRM-metodiken för att förbättra hanteringen av kundrelationer. Modulen har förmågan att skapa leads utifrån marknadsföringsaktiviteter och för över dessa till försäljningsteamet. Utöver detta kan du skapa segment för riktade kampanjer och automatisera marknadsaktiviteter för att leverera rätt budskap vid rätt tillfälle. Med verktyg för e-postmarknadsföring, eventhantering och integrerade sociala medier kan modulen användas för att skapa en konsekvent och engagerande kundupplevelse över olika kanaler. Användaren förses dessutom med insikter genom de inbyggda rapporteringsverktygen, vilket möjliggör datadrivna beslut. Plattformen utgör därmed en kraftfull resurs för företag som vill maximera marknadsföringens påverkan och skapa meningsfulla och givande kundinteraktioner.

Dynamics 365 Field Service

Dynamics 365 Field Service är anpassad till CRM-metodiken genom att modulen ger en enhetlig och komplett vy av kundinteraktioner som underlättar för företag att erbjuda skräddarsydd service. I plattformen kan användare hantera arbetsorder, schemaläggning och tilldelning av resurser. Fältagenten har tillgång till all information från arbetsordern och kunden direkt i den mobila applikationen. Denna information behövs när fältagenten är ute på ett ärende, och de kan dessutom kommunicera och samarbeta med både sina kundservicekollegor och kunder själva. Med hjälp av Field Service kan användare tilldela ärenden baserat på anställdas kompetens- och erfarenhetsnivåer och optimerar rutter för att maximera effektiviteten och minska restiden för fältagenter. Modulen stärker CRM-strategin genom att optimera resursanvändningen, öka kundtillfredsställelsen, automatisera kommunikationen och möjliggör tillväxt.

Sammanfattning

En CRM-strategi är avgörande för långsiktiga och lönsamma kundrelationer. Integrering av CRM i affärsstrategin ger ökad kundnöjdhet och lojalitet, vilket stärker marknadspositionen. Vi på Sopra Steria erbjuder anpassade CRM-strategier med målet att förbättra kundupplevelsen. Genom skräddarsydda moduler som täcker de stora processerna inom kundinteraktioner som försäljning, marknadsföring, kundservice och fältservice är Dynamics 365 ofta det optimala valet av CRM-system. Optimering av försäljning och etablering av långsiktiga, djupgående kundrelationer är vårt fokus - allt för att säkerställa både kundnöjdhet och professionell affärsverksamhet. 

test

Inläggsförfattare