Sverige
En person och en robot håller i en röd papperssvan.

ChatGPT: Öka effektiviteten i ditt arbete som utvecklare

Jag vill dela med mig av mina erfarenheter med ChatGPT och berätta om mitt första möte med plattformen sedan lanseringen den 30 november 2022. I början använde jag ChatGPT som om det vore en vanlig sökmotor och ställde olika frågor. Min första reaktion var att det fungerade bristfälligt och att jag ibland fick felaktig information, vilket väckte tvivel inom mig när det kom till att fortsätta interagera med ChatGPT.

Efter vinterledigheten återvände jag till jobbet och började fundera över hur jag kunde använda ChatGPT på ett sätt som inte bara liknade en vanlig sökmotor. Jag genomförde tester genom att ställa frågor till ChatGPT som jag tidigare hade googlat, till exempel hur man filtrerar med JavaScript. Det tog inte lång tid innan jag fick en lösning som inte bara visade hur jag filtrerade en lista med JavaScript, utan också förklarade detaljerat hur koden fungerade. Jag började inse att ChatGPT kunde vara en form av självdokumentation.

Det blev tydligt att ChatGPT kunde lösa enkla problem som normalt skulle ta tid att googla, och jag behövde utforska dess potential ytterligare. Jag började ställa svårare frågor som normalt sett skulle kräva hjälp från Stack Overflow för att hitta en lösning. Förvånansvärt nog tog det bara 5 sekunder för ChatGPT att presentera en perfekt lösning som passade mitt fall. Det hade troligtvis tagit mig mycket längre tid att hitta något på Stack Overflow och sedan anpassa det till mitt specifika scenario. Nu blev jag verkligen intresserad och insåg att jag sparade flera minuter av värdefull tid.

För att testa gränserna ytterligare gav jag ChatGPT ett kodexempel som jag visste inte skulle fungera och ville se om den var tillräckligt smart för att lösa det åt mig. Och naturligtvis, den hittade felet - ett bortglömt semikolon. Det var då jag insåg att ChatGPT verkligen hade potentialen att hjälpa mig med min utveckling och förbättra min produktivitet.

Detta är bara början av min resa in i AI-världen, och jag kommer nu att dela med mig av några av de möjligheter jag har upptäckt när det gäller produktivitet samt hur vi använder verktyget på ett säkert sätt gällande data.

image

Säkerhetstips och bästa praxis för att använda ChatGPT på ett tryggt sätt:

 • Undvik att dela känsliga personuppgifter: Var försiktig med att dela eller ange känsliga personuppgifter, till exempel personnummer, adresser, betalningsinformation eller hälsorelaterad information. Det är bäst att undvika att lämna ut sådana uppgifter till ChatGPT
 • Använd anonymiserade eller pseudonymiserade data: Om du behöver använda data i interaktionen med ChatGPT, försök att använda anonymiserade eller pseudonymiserade uppgifter för att minska risken för personlig identifiering av enskilda individer.
 • Genom att stänga av "Chat History & Training" under inställningar och "data controls" minskar du risken för att din personliga information kopplas till dig som individ. Detta resulterar i ökad anonymitet och minskar möjligheten att dina interaktioner kan spåras tillbaka till dig. Genom att inte spara chatt- och träningsdata bevaras din integritet och du har mer kontroll över vilka uppgifter som samlas in och används.

 

image

Snabb problemlösning

Fördelar:

 • Genom att använda ChatGPT kan du dra nytta av dess förmåga att ge snabba svar och förslag på lösningar. Istället för att spendera tid på att söka igenom dokumentation eller leta efter resurser kan du enkelt ställa en fråga till ChatGPT och få omedelbar hjälp.
 • ChatGPT kan fungera som en värdefull resurs som ger dig tillgång till ett brett spektrum av kunskap och expertis inom olika teknikområden. Oavsett om du behöver hjälp med att hitta rätt API-anrop, förstå implementationen av ett specifikt verktyg eller lösa ett vanligt programmeringsproblem, kan ChatGPT ge dig relevanta svar och vägledning.
 • Fördelen med snabb problemlösning med ChatGPT är att det sparar värdefull tid och minskar avbrott i ditt arbetsflöde. Istället för att leta efter svar på egen hand kan du lita på ChatGPT för att ge dig snabba och tillförlitliga resultat. Det ger dig möjlighet att fokusera mer på själva utvecklingsarbetet och att ta itu med utmaningarna framför dig.

 

image

Prototypframställning

Fördelar:

 • Som utvecklare kan du använda ChatGPT som en värdefull resurs för att snabbt skapa prototyper och testa olika idéer. Genom att interagera med ChatGPT kan du generera kodsnuttar, exempel och implementeringsförslag som kan hjälpa dig att snabbt visualisera och utforska olika tillvägagångssätt.
 • Att använda ChatGPT för prototypframställning är särskilt fördelaktigt i de tidiga skeden av ett projekt, där snabba iterationer och utforskning av olika idéer är viktigt. Istället för att spendera mycket tid på att skriva kod från grunden kan du använda ChatGPT för att generera grundläggande kodstrukturer eller enkla implementationer.
 • Genom att snabbt skapa prototyper med ChatGPT får du möjlighet att testa olika funktioner eller koncept innan du investerar mer tid och resurser i fullständig utveckling. Det ger dig även en plattform för att diskutera och dela idéer med dina teammedlemmar, stakeholders eller kunder.
 • En fördel med prototypframställning med ChatGPT är att det sparar tid och underlättar snabb iteration och feedback. Du kan enkelt generera kodsnuttar eller exempel baserat på specifika krav eller användningsfall, och sedan anpassa och vidareutveckla dem baserat på responsen du får.
 • Genom att använda ChatGPT för prototypframställning kan du accelerera utvecklingscykeln, utforska olika idéer snabbt och få tidig feedback. Det hjälper dig att visualisera och kommunicera dina koncept på ett effektivt sätt och underlättar samarbetet med dina teammedlemmar och intressenter.

 

image

Automatiserad dokumentation

Fördelar:

 • Som utvecklare är dokumentation en viktig del av ditt arbete för att kommunicera kod, tekniska lösningar och användningsinstruktioner. Genom att använda ChatGPT kan du dra nytta av dess förmåga att generera automatiserad dokumentation baserat på din kod.
 • Att använda ChatGPT för automatiserad dokumentation kan spara tid och ansträngning genom att automatisera processen att skapa välstrukturerad och informativ dokumentation. Genom att beskriva funktioner, API-anrop eller andra tekniska detaljer kan du få hjälp av ChatGPT för att generera kvalitetsdokumentation.
 • Genom att interagera med ChatGPT kan du ställa specifika frågor om kod eller tekniska koncept och få svar i form av dokumentationsstycken. Detta gör det enkelt att sammanställa information från olika källor och få en samlad dokumentation på ett ögonblick.
 • En fördel med automatiserad dokumentation med ChatGPT är att det frigör tid som du normalt skulle spendera på att skriva och uppdatera dokumentation manuellt. Det ger dig också möjlighet att fokusera mer på själva utvecklingsarbetet och effektivt dela kunskap med kollegor och teammedlemmar.
 • Genom att använda ChatGPT för automatiserad dokumentation kan du effektivisera processen att skapa och uppdatera dokumentation, göra den mer enhetlig och tillgänglig för ditt team. Det hjälper dig att spara tid och underlättar kunskapsdelning och samarbete kring dina tekniska lösningar.

 

image

Felsökning och logganalys

Fördelar:

 • Som utvecklare är felsökning en viktig del av ditt arbete för att identifiera och lösa problem i kodbasen. Genom att använda ChatGPT kan du dra nytta av dess förmåga att analysera felmeddelanden, loggar och undantag för att hjälpa dig i felsökningsprocessen.
 • Genom att interagera med ChatGPT kan du ställa frågor om specifika felmeddelanden eller loggutskrifter och få förslag på möjliga orsaker eller åtgärder. ChatGPT kan användas som en extra resurs för att hjälpa dig analysera och tolka komplexa felmeddelanden och loggar, särskilt när du står inför problemområden där du behöver extra insikt eller idéer.
 • En fördel med att använda ChatGPT för felsökning och logganalys är att det kan bidra till att snabba upp processen och ge nya perspektiv på problemen. Genom att få förslag och rekommendationer från ChatGPT kan du utforska olika lösningar och testa dem för att hitta den bästa vägen framåt.
 • Genom att använda ChatGPT för felsökning och logganalys kan du effektivisera processen att identifiera och lösa problem i koden. Det hjälper dig att snabbt få insikter och möjliga lösningar, vilket sparar tid och minskar avbrott i utvecklingsarbetet.

 

image

Snabb kodgranskning

Fördelar:

 • Som utvecklare är kodgranskning en viktig del av att säkerställa kodkvalitet och upprätthålla bästa praxis. Genom att använda ChatGPT kan du dra nytta av dess förmåga att ge omedelbar feedback och förslag på kodgranskning.
 • Genom att interagera med ChatGPT kan du dela kodsnuttar, kodavsnitt eller hela filer och be om feedback på kodstilar, strukturer och bästa praxis. ChatGPT kan fungera som en extra resurs som hjälper dig att identifiera eventuella problemområden, ge förslag på förbättringar och diskutera olika aspekter av din kod.
 • En fördel med att använda ChatGPT för kodgranskning är att det ger dig möjlighet att få omedelbar feedback utan att behöva vänta på att en mänsklig kodgranskare ska granska din kod. Det sparar tid och underlättar snabb iteration och förbättring av din kodbas.
 • Genom att använda ChatGPT för snabb kodgranskning kan du effektivisera processen att förbättra och polera din kod. Det hjälper dig att hitta och rätta till potentiella problem och säkerställa att din kod följer bästa praxis och är av hög kvalitet. Det ger också möjlighet till diskussion och kunskapsutbyte med kollegor för att förbättra kodens övergripande standard

 

image

Kunskapsdelning

Fördelar:

 • Som utvecklare är kunskapsdelning en viktig del av ditt arbete för att främja lärande och samarbete inom ditt team eller med andra utvecklare. Genom att använda ChatGPT kan du dra nytta av dess förmåga att dela kunskap, erfarenheter och exempelkod med kollegor och samarbeta med andra.
 • Genom att interagera med ChatGPT kan du enkelt dela kodsnuttar, lösningar på problem eller diskutera tekniska ämnen med andra utvecklare. ChatGPT fungerar som en virtuell partner som kan ge feedback, förklaringar och till och med generera exempelkod baserat på dina frågor och förfrågningar.
 • En fördel med att använda ChatGPT för kunskapsdelning är att det gör det enkelt att sprida och ta del av kunskap på ett ögonblick. Du kan få perspektiv och insikter från olika källor och dra nytta av kollektiv intelligens för att lösa problem, utforska nya tekniker eller diskutera tekniska utmaningar.
 • Genom att använda ChatGPT för kunskapsdelning kan du effektivisera processen att dela kunskap, samarbeta och lära dig tillsammans med andra utvecklare. Det underlättar kunskapsöverföring, främjar samarbete och bidrar till en gemensam utvecklingskultur inom ditt team eller organisation.

 

image

Snabb dataanalys

Fördelar:

 • Som utvecklare är dataanalys ofta en central del av ditt arbete för att dra insikter och fatta informerade beslut. Genom att använda ChatGPT kan du dra nytta av dess förmåga att analysera och bearbeta data på ett snabbt och effektivt sätt.
 • Genom att interagera med ChatGPT kan du ställa frågor om dataanalys, generera rapporter eller få hjälp med att identifiera mönster och trender i dina data. ChatGPT fungerar som en virtuell dataanalytiker som kan hjälpa dig att utforska och förstå dina data på djupet.
 • En fördel med att använda ChatGPT för snabb dataanalys är att det sparar tid och underlättar processen att extrahera värdefull information från dina dataset. Istället för att behöva skriva omfattande kod eller använda komplexa verktyg kan du enkelt ställa frågor och få ögonblickliga svar baserat på dina specifika behov.
 • Genom att använda ChatGPT för snabb dataanalys kan du effektivisera processen att utforska och dra insikter från dina data. Det hjälper dig att snabbt identifiera mönster, svara på specifika frågor och fatta välgrundade beslut baserat på data. Det kan vara särskilt användbart när du behöver snabba svar eller när du vill ha en första överblick över dina dataset innan du går vidare till mer omfattande analyser.

 

image

Nya idéer och kreativitet

Fördelar:

 • Som utvecklare är det viktigt att hitta nya idéer och vara kreativ i ditt arbete för att lösa problem på innovativa sätt och utforska nya tekniker. Genom att använda ChatGPT kan du få inspiration och generera nya idéer som kan bidra till att utveckla ditt arbete.
 • Genom att interagera med ChatGPT kan du utforska olika idéer, ställa hypotetiska frågor och diskutera olika tillvägagångssätt. ChatGPT kan fungera som en virtuell samarbetspartner och en källa till nya perspektiv som kan bidra till att utvidga ditt tänkande och stimulera kreativitet.
 • En fördel med att använda ChatGPT för nya idéer och kreativitet är att det kan hjälpa dig att tänka utanför boxen och hitta oväntade lösningar på problem. Genom att få förslag och resonera med ChatGPT kan du utforska olika möjligheter och utmana konventionella sätt att lösa problem.
 • Genom att använda ChatGPT för nya idéer och kreativitet kan du utvidga ditt tänkande, utforska nya möjligheter och utmana dig själv som utvecklare och IT-konsult. Det hjälper dig att vara öppen för nya idéer och inspirera till innovativa lösningar som kan göra ditt arbete mer spännande och framåtriktat.

 

image

Utbildning och inlärning

Fördelar:

 • Som utvecklare är kontinuerlig inlärning och utbildning avgörande för att hålla dig uppdaterad med de senaste teknikerna och verktygen. Genom att använda ChatGPT kan du dra nytta av dess kunskapsbas för att få förklaringar, exempel och lära dig nya koncept.
 • Genom att interagera med ChatGPT kan du ställa frågor om specifika tekniker, programmeringsspråk eller verktyg och få detaljerade svar och förklaringar. ChatGPT fungerar som en virtuell lärare och kan hjälpa dig att förstå komplexa ämnen och få djupare insikter.
 • En fördel med att använda ChatGPT för utbildning och inlärning är att det ger dig möjlighet att snabbt få svar och lära dig nya saker i realtid. Istället för att behöva söka igenom mängder av dokumentation eller vänta på svar från andra kan du få direkt åtkomst till relevant information och fortsätta din inlärning utan avbrott.
 • Genom att använda ChatGPT för utbildning och inlärning kan du accelerera din inlärningskurva och snabbt få svar på dina frågor. Det hjälper dig att hålla dig uppdaterad med de senaste teknikerna och verktygen samt bygga en bred och djup teknisk kunskapsbas som stöder ditt arbete som utvecklare.

 

image

Automatisering av repetitiva uppgifter

Fördelar:

 • Som utvecklare möter du ofta uppgifter som är repetitiva och tidskrävande att utföra manuellt. Genom att använda ChatGPT kan du dra nytta av dess möjligheter att automatisera vissa av dessa uppgifter, vilket sparar tid och minskar manuellt arbete.
 • Genom att interagera med ChatGPT kan du definiera specifika uppgifter och processer som du vill automatisera. Det kan vara allt från att generera kodsnuttar, utföra rutinmässiga tester eller automatisera processer för distributionshantering. ChatGPT kan fungera som en hjälpande hand för att förstå och implementera dessa automatiseringar.
 • En fördel med att använda ChatGPT för automatisering av repetitiva uppgifter är att det frigör tid och resurser för mer värdeskapande arbete. Genom att automatisera manuella och tidkrävande uppgifter kan du fokusera på att lösa komplexa problem, optimera system och driva innovation.
 • Genom att använda ChatGPT för automatisering av repetitiva uppgifter kan du effektivisera din arbetsprocess, minska manuellt arbete och förbättra produktiviteten. Det hjälper dig att fokusera på mer strategiska och utmanande uppgifter samtidigt som det minskar risken för mänskliga fel och ökar kvaliteten på ditt arbete som utvecklare.

 

OBS! Det är viktigt att komma ihåg att validera ChatGPT-svar för att säkerställa korrekthet. Granska och anpassa genererad dokumentation enligt standarder. Använd mänsklig bedömning för att bedöma ChatGPT:s lösningar. Komplettera ChatGPT:s feedback med mänsklig kodgranskning. Använd ChatGPT:s svar som inspiration och komplettera med andra källor. Använd ChatGPT för att generera perspektiv, men utveckla egna idéer. 

test

Inläggsförfattare