Sverige
Informatik

Vad är egentligen hälsoinformatik och hur kan den hjälpa er som organisation?

Ursprungligen är begreppet informatik en fransk ordlek utifrån orden information och automatique. Informatik handlar om insamling, lagring, analys, presentation, överföring och kommunikation av data, ofta med stöd av teknologi för att kunna automatisera hanteringen av data. Informatik utgör grunden för att olika system i kommunikation med varandra ska kunna tolka informationens innebörd på samma sätt och enhetligt använda begrepp och termer. Hälsoinformatik är tillämpningen av informatik inom hälso- och sjukvårdsområdet, då i syfte att underlätta arbetet för de som jobbar inom hälso- och sjukvård samt säkerställa datakvalitet för till exempel forskning, kvalitetsuppföljning och rapportering till myndigheter. Ett exempel på hur informatik kan appliceras inom hälso- och sjukvårdssektorn är hantering av data i journalsystem. I journalsystem är vårdinformation placerad efter en viss ordning så att information som har något gemensamt är placerade på samma ställe. Detta underlättar arbetet för de som jobbar inom hälso- och sjukvården och med en bättre struktur möjliggörs även en ökad patientsäkerhet.

image

Vilka behov av hälsoinformatik finns idag hos våra kunder?

 

På Sopra Steria hjälper vi flertalet kunder inom hälso- och sjukvårdssektorn med hantering av data. Detta kan innebära flera olika saker och ett exempel på en av de utmaningar som vi stöter på hos våra kunder är otydligheter kring verksamhetens informationsflöden. I dessa situationer hjälper vi våra kunder att standardisera och strukturera upp information, automatisera överföring av information mellan olika system, arbeta med att förbättra interoperabiliteten*, samt möjliggöra uttag av jämförbara utdata för uppföljning, kvalitetsarbete och forskning. Genom detta arbete kan vi exempelvis bidra till minskad dubbeldokumentation, vilket i sin tur kan förenkla uppföljningsarbete och minska arbetsbelastningen.

image

Vad kan vi på Sopra Steria bidra med inom området?

 

Genom olika uppdrag har Sopra Steria bidragit med spetskompetens, stöd och expertis till våra kunder inom hälsosektorn. Projekt som genomförts hos dessa kunder inom informatikområdet har bland annat inkluderat utredningar kopplade till semantiska och tekniska interoperabilitetsfrågor. Detta kan innebära att data struktureras upp så att det finns en gemensam informationsstandard. Vi har även genomfört arbete med metoder och förvaltning av informatikprodukter inklusive informationsarkitektursstöd i utvecklingsprojekt, samt stöd och vägledning åt icke-informatiker.

image

Varför är arbetet med informatik viktigt?

 

Genom att öka interoperabiliteten hos kunder skapas förutsättningar för samverkan över organisations- och systemgränser. Detta i sin tur ger ökad kostnadseffektivitet och patientsäkerhet samt säkerställer patientsekretess. Genom den spetskompetens inom hälsoinformatik och informationsarkitektur som Sopra Steria har bidragit med har flera projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn uppnått en förbättrad datastruktur samt en tydligare och mer sammanhållen kommunikation. Uppdragen har också bidragit till en ökad förståelse för informatik- och arkitekturområdet hos våra kunder.

image

Är ni intresserade av att veta mer kring detta område och höra hur vi på Sopra Steria arbetar med detta?

Tveka inte att höra av er om ni är intresserade höra mer om vad vi kan göra inom informatikområdet. Missa inte heller Vitalis 2023 i maj, som anses vara Nordens ledande eHälsomöte, där två av våra mest kompetenta kollegor inom informatikområdet, Sahar Amdouni, Hälsoinformatiker och Oskar Thunman, Informations- och lösningsarkitekt, kommer att tala. Inom EHDS (European Health Data Space) föreslås en gemensam europeisk lagstiftning som bland annat säkerställer tillgång till hälsodata för sekundäranvändning. ​I Oskar och Sahars presentation tar vi en titt på informatiken kopplad till sekundäranvändning av hälsodata, alltså data som används i andra ändamål än det ändamål data samlats in för. De fördjupar sig även inom etablerade standarder och tekniker för att tillgängliggöra data för sekundäranvändning (bland annat OMOP), internationella goda exempel, samt hur en vårdorganisation skapar nytta i den egna organisationen genom sekundäranvändningens verktyg.

*Interoperabilitet är förmågan att kommunicera och samverka mellan två eller flera system.

test

Inläggsförfattare