Sverige
Framtiden

Med framtiden som arbetsverktyg

Vad tänkte du på precis innan du började läsa den här texten? Sannolikheten är stor att du tänkte på framtiden. Enligt en psykologisk studie från University of Chicago är vi tre gånger mer benägna att tänka på framtiden än på det förflutna. När tankarna får vandra fritt landar de gärna på allt som ska komma – från kvällens middag, till kommande semesterplaner eller saker vi drömmer om / oroar oss för i framtiden. Forskningen visar att ju mer kontakt vi har med vårt framtida jag, desto bättre är vi på att fatta beslut i nuet som är långsiktigt fördelaktiga, både för oss och samhället i stort. Framsynta människor fattar helt enkelt bättre beslut. Och här kommer de goda nyheterna – förmågan till framsynthet är någonting som går att träna upp!

image

Såhär kan du göra för att träna din framsynthet

  • Vi föreställer oss ofta tid som linjär - ett förflutet, ett nu och en framtid. Så ser det i själva verket inte alls ut. Det finns många möjliga framtider. Börja tänk FramtidER. Vilken framtid du kommer att befinna dig i beror både på större samhällstrender och beslut som sker i dag. Saker som du kan, eller inte kan, påverka.
  • 10 år är en bra tidsrymd för att börja tänka framtider. Det är tillräckligt långt bort för att det ska kunna ske verklig förändring, men samtidigt tillräckligt nära i tid för att du ska kunna placera dig själv i den framtiden.
  • Träna på att upptäcka svaga signaler i din omgivning. Svaga signaler är mindre trender, företeelser, förändringar som på sikt kan skapa stora samhällsskiften. Till exempel kunde en svag signal 2007 vara att du mötte någon på stan med en iPhone. Det var svårt att då föreställa sig vilka beteendeförändringar som den skulle ge upphov till.
  • Börja tänka in dig själv i olika galna framtida scenarios, där något som är självklart idag ser helt annorlunda ut. ”Tänk om…” ”Alla på jobbet är över 70 år”, ”Sverige är trångbebott på grund av alla klimatflyktingar”, ”Jag har bytt ut min partner mot en AI”… eller vad som helst. Hur skulle en vanlig dag se ut? Vad skulle du äta till frukost? Vad skulle du göra sen? Bara genom att tänka på detta i några minuter gör att du stretchar hjärnan och tränar din framsynthet.
image

Hur kan du använda strategisk framsyn i din organisation?

  • Strategisk framsyn och spekulativ design är verktyg som hjälper oss förbereda oss för olika möjliga framtidsscenarios också på organisationsnivå och samhällsnivå.
  • Genom att använda strategisk framsyn i ert strategiarbete, eller i olika beslutsprocesser, kan organisationen bli mer redo för att möta olika typer av framtider.  
  • Genom att bygga en framtidsprototyp, en sak från en tänkt framtid, kan ni facilitera en dialog med kunder, användare och medarbetare kring vilken framtid ni tillsammans önskar er och hur ni tar er dit.  

Vi hjälper gärna till

Vi förstår att det här är ett ämne som kan vara svårt att greppa och vi hjälper gärna till. Vi har specialister inom strategisk framsyn och spekulativ design som gärna hjälper er att framtidssäkra er organisation. Vi kan hjälpa till att lyfta blicken vid planeringsdagar eller strategimöten. Vi kan också hjälpa till vid olika typer av utvecklingsarbete för att säkerställa en innovationshöjd på lite längre sikt.

Kontakta oss så kan vi diskutera vad som passar för just er organisation! Just nu erbjuder vi en föreläsning och workshop där ni kostnadsfritt får pröva på att blicka in i framtiden och utforska komplexa problem. Framtiden är inte någonting som bara händer utan något som vi alla är med och skapar!

 

Bilderna är AI-genererade av Eggs-teamet i verktyget Midjourney, inom ett uppdrag om framtidens mobilitet.

test

Inläggsförfattare