Sverige
Så blir du en bättre designledare

Så blir du en skicklig designledare

Design är så mycket mer än bara estetik. I grunden handlar det om att lösa komplexa problem och förstå användares behov och utmaningar för att kunna skapa innovativa och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Studier visar att designdrivna organisationer är mer framgångsrika, lönsamma och har fler nöjda kunder än de där design inte spelar en central roll. För att leda din organisation mot ett mer integrerat designtänk med användarna och kunderna i fokus behöver du fila på din förmåga att inspirera, engagera, vara kommunikativ och tänka strategiskt. Här är tre konkreta tips för hur du kan komma igång med ditt designledarskap och utveckla din organisations designförmåga.

image

Inspirera ditt team med hjälp av insikter

Att arbeta med designbaserade metoder som design thinking innebär att du kontinuerligt och iterativt involverar användare och lär dig av insikterna. Som designledare behöver du alltid förespråka användarcentrerade lösningar och visa på den positiva effekten för ditt företag med gladare och mer lojala kunder. Att skicka ut enstaka enkäter eller genomföra sporadiska användartester är helt enkelt inte tillräckligt för att ligga i framkant – feedback och insikter måste vara en naturlig del av organisationens beslutsfattande och strategi. Var transparent och öppen med de insikter och data du samlar in kring användarnas behov, drivkrafter, frustrationer och drömmar. Bjud in tvärfunktionella teammedlemmar och intressenter att lyssna med på användartester eller dela videoinspelningar. Att med egna ögon få se hur era produkter används och är för många en aha-upplevelse, och ett utmärkt sätt för dig att skapa förståelse och empati för användarna.

image

Erbjud en trygg plats för innovation

Innovation behöver utrymme för att kunna frodas. Skapa en psykologisk trygg plats där dina kollegor känner att det är högt i tak och att de har förtroende att experimentera, ta risker, vara kreativa, dela idéer och ha roligt. Låt dem känna att det är okej att testa olika lösningar, misslyckas och lära sig av den erfarenheten. Att sprida en experimentell kultur och mentalitet till resten av organisationen kan leda till nya oväntade och innovativa affärserbjudanden och att ni snabbare kan anpassa er till marknaden. Testa att bjuda in ditt tvärfunktionella team i brainstorming-sessioner, designsprintar och co-creation. Resultatet kan överträffa era förväntningar!

image

Strategi och kommunikation

För att skapa förståelse för hur design kan vara en strategisk viktig tillgång inom din organisation behöver du kontinuerligt visa på vilken nytta det kan bidra med. Du kommer behöva vässa dina förmåga att kommunicera, ladda upp med ett stort mått tålamod och vara beredd att om igen förklara din designprocess, vilket värde det skapar och hur det stämmer överens med organisationens övergripande vision och mål. Bjud in till dialog genom att vara öppen och uppmuntra feedback och nyfikna frågor, och ta emot feedbacken på ett konstruktivt och välkomnande sätt. 

Kom också ihåg att inte bara använda din förmåga att empatisera med dina användare utan även med dina intressenter för att förstå deras utmaningar och motivationer. Det kommer att hjälpa dig att hitta det bästa sättet att argumentera för dina strategiska designbeslut. På så sätt kan du och ditt team vinna förtroende och mandat för att fortsätta använda designdrivna och användarcentrerade metoder för att skapa innovativa och engagerande produkter i framtiden.

test

Inläggsförfattare

  • Lina Larsson

    Digital Designer - EGGS, Part of Sopra Steria