Sverige
Release wave 1 2023 Microsoft

Release wave 1 2023

I Microsoft Business Centrals senaste version, Release wave 1 2023, har det kommit många trevliga förbättringar vad det gäller användarupplevelse och snabba upp processer och avstämningar.

Efter att ha provat på den nya releasen ett tag har vi plockat ut våra 4 bästa nyfunktionaliteter som kommit.

image

1. Master Data Management

Tidigare har det varit en utmaning att hålla samman sina bolag med samma setup eller data. Exempelvis när man lagt till ett nytt redovisningskonto i sitt huvudbolag har man behövt gå in i respektive bolag och lägga upp det nya kontot manuellt eller läsa in kontot/kontona via Rapid start.

Det man nu kan göra är att sätta upp eller bestämma ett av sina företag ska vara masterdatabolag och övriga bolag sätter upp vilken data (tabeller/fält) som ska synkroniseras från masterbolaget.

Så när något ändras i masterdatabolaget ändras det per automatik i övriga bolag som satt upp att synkronisera med det här bolaget.

Väldigt användbart också när man sätter upp ett nytt bolag då man väldigt snabbt kan synkronisera över alla sina inställningar från sitt masterdatabolag så de har samma setup.

Det går att på respektive fält sätta filter eller vilken data som ska kunna ändras lokalt och inte ändras av en synkronisering. Ex ändrar jag i masterdata bolaget vad för kreditlimit en kund ska ha och man i det synkroniserade bolaget har satt upp en egen kreditlimit på den kunden kommer detta fält inte att ändras såvida jag i fältet kreditlimit bockar i att man tillåter att skriva över lokala ändringar.

image

2. Data analysis

Den här funktionen tycker jag är otroligt användbar och kommer bidra till att du på ett väldigt enkelt sätt kan analysera din data direkt i Business Central utan att behöva ta ut det i Excel.

När man har slagit på denna funktion under Funktionshanterting så har man på varje listvy en knapp som heter Analysera som man kan aktivera. Då denna funktion ännu inte är begränsad av Microsoft rekommenderar vi att ni testar detta i er sandbox först då den går att aktivera på listor med mycket data.

Man kan gruppera och sortera och skapa flera olika analysvyer för olika syften. Man kan använda sig av samma data/lista men på olika flikar sätta olika filter så man får ut olika analyser för samma tabell. Det går även att aktivera Pivot och med det skapa en vy där man sätter sina egna kolumner. Alla de här flikarna man sätter upp sparas för återkommande analyser av den här datan.

image

3. Copilot  - AI genererade produktbeskrivningar

Processen för att skapa produktbeskrivningar är idag manuell och det kan vara svårt att komma igång. Med det nya copilot funktionen så kan du börja processen med att skapa artikeln från en bild som du laddar upp i Business Central. Bilden kommer då tolkas och du får förslag på artikelkategori utifrån de kategorier du har satt upp, har man även satt upp standardattribut till sina kategorier så kommer dessa att automatiskt fyllas i – smidigt!

Nästa steg är att godkänna eller justera förslagen och sedan är du redo för att få AI-generade förslag på produktbeskrivningar. De baseras på artikelkategorin, attribut och beskrivningen av artikeln. Du kan styra vad fokus ska ligga på, t ex om det ska vara en säljande text eller fokusera på hållbarhet. Förslagen kan justeras och sedan sparas.

Använder du Shopify och är integrerad med Business Central via Microsofts extension kan du direkt publicera artikeln till din webbshop och börja sälja artikeln.

Kul och intressant att se hur AI kan användas i ett affärssystem och detta är bara början, vad tror du är nästa steg? Min förhoppning är att vi ser liknande AI-genererade insikter om kunder som släpptes för Dynamics 365 Finance nu under juni. Jag ser det som en stor fördel att snabbt kunna få insikter om t ex sina kunder och leverantörer när man står på respektive kort i Business Central, för att sedan kunna ta rätt beslut och anpassad kommunikationen med kunden eller leverantören.

image

4. Aldrig mer fast vid ett felmeddelande i BC (nästan)

En nästintill garanti som användare i Business Central är att någon gång stöta på ett felmeddelande, ibland flertalet gånger per dag. Dessa felmeddelanden är inte alltid de mest pedagogiska eller tydliga i vad som faktiskt är fel och vad använder behöver göra för att åtgärda felet som ligger till grund för meddelandet.

Nu finns möjligheten för partners och tredjepartsappar att förbättra upplevelsen av felmeddelanden genom att anpassa titel och beskrivningen samt inkludera en funktion som låter användaren åtgärda felet direkt från själva felmeddelanderutan.

Detta är en väldigt välkommen funktion för mig som utvecklare då jag nu har ett nytt verktyg från Microsoft att vägleda användare som även kommer supporteras och bli en naturlig del av användarupplevelsen.

Det är även ett tydligt ett tecken på att Microsoft börjat lägga fokus på att bemöta en utmaning som många användare har mött historiskt men även idag. Vi kan förvänta oss att detta kommer dyka upp på mängder av områden i base-appen från Microsoft där de kommer göra det lättare att förstå och åtgärda fel som dyker upp.

test

Inläggsförfattare