Sverige
Energi

Det digitala undret: Digitaliseringens dubbla effekter

Går det att kombinera digitalisering med grön omställning?

image

Musikvideon Gangnam Style har streamats över tre miljarder gånger på YouTube. Den energi som krävs för alla dessa streams motsvarar mer el än det som landet Burundi förbrukar på ett helt år. Efter de senaste årens energikriser vet de flesta om att det mesta vi gör i hemmet drar energi. Men det vi trots energikrisen är betydligt mindre medvetna om är att även det vi gör på internet drar energi. IT står idag för ungefär tio procent av den globala energiförbrukningen och vårt behov av IT beräknas öka med så mycket som 30 procent per år.

När vi gör något på internet, exempelvis streamar en film på Netflix, så sker energiförbrukningen inte bara i ditt hem, i din tv och telefon, utan ditt internetanvändande orsakar en spridd energiförbrukning på olika platser i världen. Men var någonstans sker energiförbrukningen när man gör något på nätet? Och går en fortsatt digitalisering att kombinera med en grön omställning?

image

Allt vi gör på internet går via ett datacenter

I princip allt vi gör idag är kopplat till ett datacenter. När alarmet ringer på morgonen är det en signal som går från datacentret. Du använder GPS i bilen, du kollar banken i telefonen, du är uppkopplad till internet på jobbet, du kollar sociala medier, etc. Allt vi gör på internet går alltså via ett datacenter någonstans i världen. Enligt vissa beräkningar besöker vi ungefär 40 datacenter per dag och utan datacenter skulle i princip ingenting vi gör online fungera. Det finns idag ungefär 8 000 datacenter och många stora aktörer så som Microsoft, Facebook, Amazon och Google har valt att placera någon av sina stora datacenter just i Sverige. En av anledningarna att datacenter väljer att etablera sig i Sverige är på grund av den tillgång vi har av förnyelsebar energi där vi har ett överskott och traditionellt haft ett överskott utav förnyelsebar energi vilket är unikt i ett världssammanhang.

Att driva ett datacenter med grön el har en enorm påverkan på datacentrets koldioxidavtryck eftersom datacentren är extremt energikrävande. Ett stort datacenter på tio megawatt i norra Sverige som drivs på grön svensk el motsvarar en bil som kör ungefär 300 varv runt jorden. Om datacentret i stället hade legat i Tyskland och drivits utan tysk icke-grön el så hade det i stället motsvarat 6 000 varv. Datacenter är alltså enormt energikrävande och att använda grön el har stor betydelse.

image

Har konsumenter något ansvar att tänka på hur vi konsumerar digitala tjänster?

Det pågår en mängd arbete för att inte bara göra datacenter mer energieffektiva utan även för att ta vara på överskottsvärmen. Detta görs för att minska energin som förbrukas när vi gör saker online. Detta är givetvis positivt, men det medför vissa utmaningar. Det kan finnas en risk för Jevons paradox – alltså att när effektiviteten hos en resurs ökar och därmed reducerar kostnaden för den resursen så ökar efterfrågan alltså konsumtionen av resursen mer än effektiviseringen. Med andra ord att energieffektivare datacenter kommer att leda till en så stor ökning av efterfrågan på datacenter att fördelarna från energieffektiviseringen förtas. Så har vi konsumenter något ansvar att tänka på hur vi konsumerar digitala tjänster?

Titta på senaste avsnittet ”Digitaliseringens dubbla effekter: Går det att kombinera digitalisering med grön omställning?” för att ta del av slutsatsen.

 Titta här.

 

 *Insikterna från detta blogginlägg baseras på intervjuer med forskare och experter.

test

Inläggsförfattare