Sverige
Autonoma fordon

Det digitala undret: Dilemmat med förarlösa fordon

År 2015 förutspådde Elon Musk att bilbolaget Tesla redan år 2018 skulle ha lanserat fullt autonoma bilar och att miljontals förarlösa taxibilar skulle köra på vägarna världen över. År 2017 lovade dessutom Storbritanniens dåvarande finansminister Philip Hammond att det år 2021 skulle köra helt förarlösa bilar på brittiska vägar. Men trots att det investerats mångmiljardbelopp i utvecklingen av själkörande fordon verkar vi idag vara långt ifrån att ha helt självkörande bilar på våra vägar. Till och med den självsäkre Elon Musk medgav häromåret att självkörning är ett svårare problem än vad han initialt trodde. Så varför är det så svårt att utveckla autonoma fordon? Det försöker vi förstå oss på i det senaste avsnittet av vår YouTube-serie Det digitala undret.

image

Hur långt har vi kommit i utvecklingen av självkörande bilar?

Det finns ett klassificeringssystem för autonoma bilar, alltså nivåer av autonomi som går från nivå ett, vilket är väldigt lite autonomi, till nivå sex som är den extrema formen där du har fullständig automatisering av bilen. Bilen fattar då egentligen alla beslut på egen hand, medan i nivå ett har du inte någon av dessa funktioner alls. Nivå tre är där det finns vissa autonomifunktioner. Men i grunden måste den mänskliga föraren fortfarande ha kontroll hela tiden. På den nivån skulle bilen märka en anomali i miljön eller märka exceptionella händelser och försöka varna föraren. Men under inga omständigheter skulle bilen faktiskt fatta ett eget beslut utan föraren. Branschen vill uppnå nivå sex där bilen fungerar och kör helt autonomt, och där är vi inte just nu.

image

Varför är det så svårt att lära AI att köra bil?

Om man verkligen hårdrar bilkörning så innebär det egentligen att man ska ha koll på två saker. Ett: vilken hastighet bilen ska köra i, och två: i vilken riktning bilen ska åka i. Med andra ord, man gasar, bromsar och styr. Så varför är något som verkar så enkelt för oss människor så svårt att lära AI och därmed få autonoma fordon?

Människan är mer komplex än att bara fokusera på två saker under bilkörning. När du kör så fokuserar du möjligen på hur mycket du ska styra och hur snabbt du ska köra. Men din hjärna utvecklar en mycket intrikat mental modell av miljön runtomkring som kanske bara är relevant inom ett fönster av några sekunder, men helt avgörande. Här kan hjärnan använda många olika funktioner och många olika typer av kapaciteter. En bil kan såklart inte byggas upp på exakt samma sätt som mänskliga hjärnor, men en autonom bil bör kunna uppvisa den här typen av mycket avancerat beteende för att kunna förutse händelser och kunna kombinera en rad olika tekniska kapaciteter. Det är förmodligen här som det största tekniska hindret finns just nu. Alltså hur man kombinerar dessa logiska sätt att tänka och resonera med de fantastiska och kraftfulla djupinlärningsförmågor som finns inom vårt samhälle. Man måste studera människan för att förstå hur människan förstår världen och därmed tar de beslut som de tar under bilkörning. Man måste sätta människor i olika situationer. Man måste förstå hur människor agerar i vanlig bilkörning men även under bilkörning där saker händer. Man måste se hur de reagerar, vilka beslut de fattar, hur snabbt de bromsar eller gasar, hur styrningen är etc.

image

The Trolley Problem

Om man läser artiklar om självkörande bilar kommer man förr eller senare stöta på diskussionen om The Trolley Problem. Det är ett etiskt tankeexperiment som fungerar ungefär såhär: tänk dig att en självkörande bil kör i hög hastighet på en smal bro över en ravin. Plötsligt står det klart att fem fotgängare hamnat framför bilen på vägen och att bilen kommer att köra ihjäl fotgängarna om bilen fortsätter rakt fram. Men om bilen istället svänger åt sidan för att undvika fotgängarna kommer bilen falla ner från bron och orsaka förarens död. Så vad ska den självkörande bilen göra? Ska den självkörande bilen kollidera med de fem fotgängarna eller ska bilen rädda fotgängarna även om det innebär att både bilen och föraren förolyckas. Ett etiskt dilemma.

Trots att journalister verkar vara förtjusta i att prata om det här etiska problemet och vilken lösning självkörande bilar ska välja, verkar forskare ha ett lite annat perspektiv. Människor har löst grundläggande frågor inom etik och moral i många av livets aspekter. Detta är inget undantag. Dessutom är vi för långt ifrån att ens kunna hantera detta problem inom bilar men att det kommer komma en tid då vi behöver oroa oss för vad vi ska göra när det kommer till avgörande beslut som bilar ska ta. Men innan dess finns det så många mer grundläggande steg att ta.

Vill du ta del av fler intressanta insikter gällande autonoma fordon?

Titta på avsnittet här.

*Insikterna från detta blogginlägg baseras på intervjuer med forskare och experter.

test

Inläggsförfattare