Sverige
Högpresterande team

Högpresterande Team: Är högpresterande team självklara?

Om du fick välja, skulle du vilja ha högpresterande team eller icke-högpresterande team? Vilka förutsättningar krävs egentligen för att team ska vara högpresterande? Och kan man utveckla alla team till att bli just det?

I detta inlägg diskuterar Sopra Steria vad som symboliserar högpresterande team, hur team får rätt förutsättningar för att bli högpresterande, samt vilket värde dessa team kan åstadkomma.

image

Att arbeta i team

Tänk dig ett team med människor som har de rätta tekniska och sociala färdigheterna för att leverera önskat resultat. Med var och en av teammedlemmarna har du bra diskussioner, men som team finns ingen magi. Teamet kan till exempel vara dömande, låta bli att dyka upp på möten och ha brist på struktur. Det kan också saknas engagemang, och förbättringar uteblir på grund av att feedback inte tas i beaktning.

Tänk dig i stället att vara i ett team där alla får komma till tals, där det jobbas mot samma mål och vision, där feedback värdesätts och används för att förbättra arbetssätt. Medarbetarna i teamet känner sig bekväma med att dela med sig av idéer, eftersom de vet att deras kollegor kommer ta emot dem på ett bra sätt. Ett team där det finns möjlighet att utvecklas både som individ och grupp.

image

Högpresterande team för att maximera effektivitet och framgång

Att teamet är högpresterande har en avgörande roll när det kommer till att leverera högkvalitativa resultat och maximera teamets värde. En artikel publicerad i Harvard Business Review visade på att människor idag spenderar 50 %[1] mer tid på att samarbeta än för tio år sedan. Genom att bygga högpresterande team med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser kan ni tänka utanför boxen och erbjuda innovativa idéer och lösningar. Innovation är ofta hemligheten till att vara ledande inom sin bransch. Utvecklingen i vårt samhälle går otroligt snabbt och behovet att ta fram nya lösningar för att möta en föränderlig marknad är stort.

Stabilitet spelar en avgörande roll i att skapa förtroende och hantera utmaningar. Skapas en kultur i teamet där varje individ kan lita på sina förmågor och känna trygghet så leder det till tillit. Då står ditt team stadigt och agerar snabbt och effektivt för att lösa problem. Motivation kan vara nyckeln till att överträffa förväntningarna. Tydlig samsyn kring syfte och mål engagerar varje individ och skapar en stark motivation inom teamet. Enligt en studie av McKinsey anser 97% av anställda och chefer att brist på samstämmighet påverkar ett teams resultat[2].

Högpresterande team är avgörande för att maximera värde och framgång. Främjandet av motivation, stabilitet och innovation kan erbjuda kvalitativa leveranser, öka lönsamheten och bygga starka och långvariga relationer. Undersökningar visar på att när du aktivt mäter och förbättrar teamets produktivitet samt medarbetarengagemang, kan du uppnå 20% ökad produktivitet[3], 10% mer fokuserad arbetstid och 15% lägre omsättningsgrad bland team-medlemmar[4]. Med rätt förutsättningar kan alla team utvecklas till att bli högpresterande och nå uppsatta mål.

image

Vad symboliserar ett högpresterande team?

För att definiera vad som symboliserar ett högpresterande team har en arbetsgrupp på Sopra Steria gjort en djupdykning i frågan. Medlemmarna i gruppen har ett gediget intresse för teamleveranser och tillsammans över 100 års arbetslivserfarenhet från olika teamkonstellationer. Med visionen att ta in ett externt och ett internt perspektiv begrundades allt från det agila manifestet, poddar och andra bloggar, till interna djupintervjuer och analys av god praxis inom Sopra Steria.

Precis som att man inte kan undvika att nämna Zlatan när man pratar om fotboll, kan man inte undvika att nämna Projekt Aristoteles när man pratar högpresterande team. I Sopra Sterias djupdykning, som är inspirerad av Googles studie, har vissa tillägg och omformuleringar testats. Med ett hypotesbaserat arbetssätt och ett flertal iterationer landade teamet från Sopra Steria i fem områden som kan anses bidra till högpresterande team:

  1. Transparens & Psykologisk trygghet, där transparens belyser värdet av kommunikation
  2. Syfte, Mål & Vision, där vikten av tydlig samsyn kring varför teamet gör det teamet gör poängteras
  3. Struktur & metod, där arbetsmetodik diskuterats fram som en viktig faktor
  4. Engagemang & Nyfikenhet, utmanar och belyser att drivkraften för lärande och nytänkande är bidragande till proaktiva team
  5. Ständiga förbättringar, en komponent för att på ett agilt sätt garantera att teamet lär från erfarenheter och kontinuerligt implementerar förbättringar

I arbetet har Sopra Steria hämtat kraft från det interna perspektivet och nyttjat Power Of Sharing, vilket är grunden i vår kultur, något som återspeglas i vad vi ser som betydande för högpresterande team.

Avslutning

Är högpresterande team självklara? Nej, det är de inte. Har de ett syfte? Ja, oavsett om du vill skapa värde genom att maximera produktivitet eller överträffa förväntningar, så ligger potentialen i stabilitet, innovation och motivation.

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar med Project Management och håll utkik efter nästa blogginlägg![1] Harvard Business Review, Collaborative Overload, Robb Cross, Reb Rebele & Adam Grant

[2] BIT.AT, 21 Collaboration Statistics that show the Power of Teamwork

[3] Atlassian 

[4] Flowtrace

test

Inläggsförfattare