Sverige
Högpresterande team

Sex konkreta tips som gör att ditt team blir högpresterande

Vill du öka teamets välmående och effektivitet? I den här bloggen kan du ta del av sex konkreta tips som kommer att göra teamet högpresterande.  

Undersökningar visar att det finns stora fördelar med att kontinuerligt arbeta med att utveckla teamet.

  • 80% av teamet är mer benägna att rapportera högre välbefinnande[1]
  • 20% ökad effektivitet[2]
  • 15% lägre omsättning i teamet[3]
  • 10% mer fokuserad arbetstid[3]

 

image

Tips 1 - Säkerställ transparens och psykologisk trygghet

Forskning visar att psykologisk trygghet är den absolut viktigaste faktorn för att skapa ett högpresterande team[4]. När alla i teamet mår bra och är trygga så presterar de bättre. Individerna i teamet ger och frågar efter feedback. För att uppnå transparens och psykologisk trygghet är det viktigt att uppmuntra tillit, gemenskap, respekt, empati och kommunikation.

Tips 2 - Se till att teamet har gemensam syn på syfte, mål och vision

Det är viktigt att alla i teamet drar åt samma håll därför behöver de investera tid i att skapa ett gemensamt syfte, mål och vision. Detta kommer att leda till att teammedlemmarna lättare förstår hur deras dagliga arbete bidrar till den större bilden vilket håller dem motiverade och engagerade.

image

Tips 3 – Skapa bästa möjliga förutsättningar genom att ha rätt struktur och metod

För att maximera teamets potential är det viktigt att skapa en struktur och arbetsmetodik som är anpassad efter den specifika situationen. Genom att skräddarsy en arbetsmetodik för teamet blir det enklare att säkerställa den bästa kombinationen av kunskap, kompentens, och erfarenhet. En tydlig rollfördelning inom teamet skapar en tydlig struktur för samarbete vilket leder till värdefulla resultat.

Tips 4 - Skapa engagemang och nyfikenhet

För att teamet ska vara högpresterande är det viktigt att främja proaktivitet och nytänkande. Detta kan uppnås genom att skapa en kultur där alla i teamet tar ansvar och arbetar tillsammans för att skapa engagemang och nyfikenhet. Teammedlemmarna lyssnar, delar med sig och har ett öppet sinne för olika idéer, tankar och åsikter.

image

Tips 5 – Ta tempen på teamet på regelbunden basis

Är teamet högpresterande? Här följer några exempel på viktiga frågor att ställa till teamet.

Finns det en psykologisk trygghet?
Upplever teammedlemmarna att det finns en transparens?
Finns det en gemensam syn på syfte, mål och vision?
Har teamet rätt kompetens och är arbetsmetodiken optimal?
Hjälper individerna i teamet varandra?

Ovanstående frågor kan diskuteras i en retrospektiv alternativt i en enkät som teamet svarar på.

Tips 6 – Arbeta kontinuerligt med ständiga förbättringar

Det är av yttersta vikt att teamet säkerställer ett arbetssätt där team och individ utvecklas. Teamet lär sig från erfarenheter och tar ansvar för att kontinuerligt införa förbättringar. Här blir en temperaturmätning ett utmärkt underlag för att ta fram en plan vad teamet behöver göra för att behålla det som fungerar bra och vad som ska göras för att bli ännu bättre. Genom att regelbundet mäta temperaturen kan teamet se trender i förbättringarna.

Påbörja resan mot ett högpresterande team redan idag

Skapandet av ett högpresterande team är en resa som kräver stort engagemang från alla involverade. Genom att tillämpa de sex tipsen kan du skapa en bra grund för framgång och öka både välmående och produktivitet inom teamet.

Genom att tillämpa dessa tips kan du påbörja resan mot att forma ett högpresterande team som inte bara levererar utmärkta resultat, utan också trivs och utvecklas tillsammans. Kom ihåg att framgång är en kontinuerlig resa, och med rätt inställning och åtgärder kan du ständigt förbättra teamet och dess prestationer.

Lycka till på din resa att skapa ett högpresterande och välmående team!

Du är varmt välkommen att kontakta Elyas och Anders om du har frågor eller kommentarer.

[1] University of Warwick England

[2] Atlassian

[3] Flowtrace

[4] Google, Aristoteles

test

Inläggsförfattare