Sverige
Har du koll på den nya lagen om visselblåsning och vad som gäller för ert företag

Har du koll på den nya lagen om visselblåsning och vad som gäller för ert företag?

Säker och trygg visselblåsarfunktion

Visselblåsning. Vad betyder det egentligen? Många förknippar ordet med stora skandaler eller hemlighetsstämplad information som läcks. Men det kan även vara enklare än så. Visselblåsning betyder nämligen att en person anmäler oegentligheter, felaktigheter eller olagligheter som sker på ett företag, en myndighet eller liknande.

 

Den 17 december 2021 trädde en ny visselblåsarlag i kraft i Sverige. Enligt den nya lagen ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. Detta började gälla den 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Lagen ger skydd för den som anmäler missförhållanden av allmänintresse som framkommer i ett arbetsrelaterat sammanhang. Den rapporterande personen är någon som står till förfogande eller utför ett arbete på företaget. Oftast är det en arbetstagare men kan också vara allt ifrån en arbetssökande till en uppdragsgivare.

 

Hur funkar en visselblåsarfunktion?

En visselblåsarfunktion innebär att organisationen skapar eller upphandlar en rapporteringskanal i form av en särskild e-postadress eller liknande och ser till att det finns en särskilt utpekad funktion som utreder inkomna ärenden. Det innebär även att se till att funktionen kan hantera sekretess-reglerade uppgifter, personuppgifter och uppgifter om visselblåsarens identitet korrekt. Visselblåsarfunktionen ska finnas som ett komplement när de vanliga rapporteringsvägarna inte fungerar.

 

Så här kan Sopra Steria hjälpa ditt företag

Vi har lång och bred erfarenhet av att hjälpa organisationer med verksamhetsutveckling och transformationsprojekt, där vi tar ansvar för hela resan. Vi kan hjälpa till med utformning, eventuell upphandling och implementering av en visselblåsarfunktion baserad på era unika behov och förutsättningar.

test

Intresserad av att veta mer?