Sverige
DOS-lagen

DOS-lagen: Din webbplats kan leda till höga böter

För två år sedan flaggade Dagens Industri att knappt 7 procent av offentliga aktörer uppfyller DOS-lagen, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, enligt Funkas inkluderingsbarometer. Bara 130 av 1785 webbplatser levde då upp till DOS-lagens krav. Ett år senare har vi gjort en positiv förflyttning med 309 av 1784 webbplatser som nu klarar testet. Men trots steg i rätt riktning så är vi fortfarande långt ifrån en verklighet där alla digitala resurser och plattformar är fullt tillgängliga för alla användare, oavsett vad de har för behov och förmågor.  

image

Vad kräver DOS-lagen?

DOS-lagen, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, innebär att information och tjänster inom en offentlig aktör oavsett medie ska vara tillgänglig. Det betyder att de behöver uppfylla krav som gör innehållet eller tjänsten möjlig att uppfatta, samt hanterbar, begriplig och robust. Det görs genom att följa den europeiska standarden (EN 301 549 V3.2.1) som bygger på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

 

image

Vad kan det bli för konsekvenser DOS-lagen inte efterföljs?

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering, så genom att begränsa personer med funktionsnedsättningar att ta del av innehållet som erbjuds så kan det leda till:

  • Risk för försämrat rykte som arbetsgivare och offentlig aktör
  • Rättsliga tvister med påföljder i form av viten
  • Att färre personer kan nyttja tjänsten

Digg, tillsynsmyndigheten, har granskat en del aktörer sedan DOS-lagen trädde i kraft 2019. Förra året uppmärksammades de första två fallen där aktörer inom offentlig service föranledde potentiellt vite. Webbplatserna för Pajalabostäder och Ockelbo kommun riskerade viten på 1,1 miljoner, respektive 700 000 kronor för otillräcklig digital tillgänglighet eftersom de inte rättat tillgänglighetsbrister som påpekats av Digg.

image

Har du koll på...

… att alla digitala dokument och blanketter som är publicerade efter 23 september 2018 ska vara tillgängliga?
… att intranät och extranät som publicerats efter den 23 september 2019 omfattas av lagen?
… att mobila applikationer omfattas av lagen sen 2021
… att direktsändningar är undantagna av lagen? Om den däremot sparas och finns tillgänglig efter direktsändningen behöver den vara textad för hörselskadade och syntolkad för blinda.

Vi hjälper gärna till

Vi förstår att det här är en djungel och att ämnet kan vara svårt att greppa. Vi har certifierade tillgänglighetsexperter som kan hjälpa din verksamhet att förstå vilka åtgärder som behöver vid tas hos er. Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa er med digitalisering och tillgänglighetsfrågor. Just nu erbjuder vi också en gratis inspirationsföreläsning för ditt team om tillgänglighet.

test

Inläggsförfattare

  • Linda Norlén

    Digital Designer - EGGS, Part of Sopra Steria

  • Gaia Moller

    Digital Designer - EGGS, Part of Sopra Steria