Sverige
Fem snabba tips för att börja testa tillgänglighet

Fem snabba tips för att börja testa tillgänglighet

Om man tar en kort promenad på stan kommer man förmodligen i kontakt med flera olika hjälpmedel som hjälper personer med funktionsvariation att på lika villkor som andra få tillgång till exempelvis information eller transporter. Det kan vara i form av markeringar på trottoaren, punktskrift på informationsskyltar eller ramper för att ta sig in till en byggnad. På samma sätt som det är självklart att samhället ska erbjuda dessa hjälpmedel i den fysiska miljön är det lika självklart att även den digitala miljön ska vara anpassad så att alla användare kan få tillgång till den.


Vad är digital tillgänglighet?

En tillgänglighetanpassad hemsida ger alla användare möjlighet att uppfatta, förstå, navigera och interagera med hemsidan. Auditiva, kognitiva, fysiska, neurologiska och visuella funktionsvariationer kan påverka hur en användare använder och upplever en hemsida.

Bild kunde inte laddas in

En tillgänglighetsanpassad hemsida gynnar även användare med tillfälliga funktionsvariationer som exempelvis en användare med bruten arm, ögoninfektion eller användare som har en tillfällig nedsatt kognitiv förmåga som en följd av exempelvis en operation eller av stress.

Dessutom handlar tillgänglighet om att anpassa hemsidan för användare med situationsbunden funktionsvariation. Det kan handla om en person som använder datorn i ett bullrigt kontorslandskap eller andra situationsbundna företeelser som påverkar förmågan att använda en hemsida.

För att digital offentlig service ska uppfylla kraven på tillgänglighet ska det enligt Lagen om digital offentlig service (DOS-lagen) vara:

  • Möjligt att uppfatta
  • Hanterbart
  • Begripligt
  • Robust

Under 2025 kommer dessutom tillgänglighetsdirektivet, som är ett EU-direktiv, att implementeras i svensk lag. Det innebär att även privata aktörers digitala tjänster ska vara tillgänglighetsanpassade och kommer innefatta exempelvis banktjänster, e-handelstjänster, e-böcker och vissa resetjänster.

image

 

 

I Sverige har omkring 20 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning.

5 enkla tips för att börja testa tillgänglighet

Men hur gör man egentligen för att testa hur tillgänglig en webbplats är? Nedan är fem tips för hur du kan gå till väga för att testa hur väl din webbplats uppnår tillgänglighetsdirektiven. Det finns flera olika program som hjälper till med automatisk testning av tillgänglighet men det krävs även kompletterande manuell testning.

image

 

 

1. Navigera utan mus


Navigera på hemsidan helt utan att använda musen. Testa genom att undersöka om du kan komma åt alla funktioner på hemsidan utan att använda musen och navigera i stället med hjälp av tangentbordet. Finns det alternativ till drag and drop? Är fokusmarkeringarna tydliga? Kan man nå alla knappar och länkar utan musen?

image

 

 

2. Aktivera skärmläsare

Aktivera datorns skärmläsare och blunda när du använder hemsidan. Går det att förstå var på sidan som fokus är? Går det att interagera med alla funktioner utan att se vad som händer på skärmen? Har knappar utan text en alt-text som gör att man förstår vad knappen gör utan att man ser hur den ser ut?

image

 

 

3. Förstora texten

Förstora teckenstorleken med 200 procent. Går det fortfarande att läsa texten på sidan eller lägger sig text ovanpå annan text? Testa gärna på olika typer av enheter och se till att text och knappar fortfarande är tydliga och inte blockerar annat innehåll.

image

 

 

4. Finns en logisk ordning?

Använd tab-tangenten och testa om sidans innehåll presenteras i en logisk ordning. Finns det möjlighet att hoppa över återkommande innehåll eller måste man navigera genom en huvudmeny varje gång man klickat sig in på en ny sida?

image

 

 

5. Kontrast

Har text och ikoner tillräcklig kontrast mot bakgrunden? Ett snabbt första stickprov man kan göra är att kisa med ögonen, börjar innehållet smälta ihop med bakgrunden har det troligtvis för låg kontrast. Genom att jämföra färgkoderna kan man få ut kontrastvärdet och säkerställa att det är tillräckligt högt.

Hela teamets ansvar


Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en specifik person eller roll som har ansvaret att arbeta med tillgänglighet i ett IT-projekt. Det är hela teamet som tillsammans ansvarar att riktlinjerna för tillgänglighet följs. Tänk på att tillgänglighet och användarbarhet går hand i hand och att en tillgänglig hemsida är till nytta för alla användare. På Sopra Steria är vi vana vid att arbeta med tillgänglighet och hjälper er gärna så att alla får tillgång och en härlig användarupplevelse på er hemsida eller e-tjänst.

 

Källor:

  • Digital tillgänglighet | Digg
  • Tillgänglighetsdirektivet - Regeringen.se
  • Webbdirektivet - översikt - Vägledning för webbutveckling (webbriktlinjer.se)
test

Inläggsförfattare