Sverige
Tillgänglighet

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter

Du behöver inte vara blind för att ha en funktionsnedsättningEnaturlig sak som ålder, som vi alla står inför, kan vara avgörande för huruvida någon kan använda en webbsida eller utnyttja en tjänst. Det kan också handla om att du brutit en arm och inte kan använda musen, eller att du igår genomgick ögonlaser som gör det tillfälligt svårt för dig att se. I dessa lägen kan det vara en fördel att navigera med tab-knappen på tangentbordetDet är en av många anledningar till att tillgänglighet är viktigt.

 

image

Planera för tillgänglighet i ett tidigt stadie 

För att lyckas med tillgänglighet är det avgörande att vi ser det som en integrerad del av vårt dagliga arbete och inte som ett separat projekt. Detta gäller både för organisationens interna processer och riktlinjer samt vid upphandling och drift av utvecklingsprojekt. Det mest effektiva är att specificera att produkten eller tjänsten ska vara tillgänglighetsanpassad så tidigt som möjligt. Då kan man sätta upp riktlinjer i projektets arbetsmetodik som säkerställer att tillgänglighet räknas med, till exempel i framtagandet av krav, utvecklingssätt samt testprocessen

image

Hur kan jag testa om min befintliga webbsida är tillgänglig? 

Ett av de bästa tipsen är att rådfråga personer personer har olika funktionsnedsättningar och inkludera dem i test av webbsidan. Du kan också prata med ditt utvecklingsteam om hur de arbetar med tillgänglighet i sitt dagliga arbete. Nedan listar vi några andra enkla tips som du själv kan använda för att snabbt testa din webbsida 

  1. Navigera med enbart tangentbordetTesta att ta dig runt webbsidan med bara tab-tangenten på tangentbordet. Är det tydligt var du hamnar när du klickar där för första gången? Du ska kunna tabba dig igenom alla klickbara element på hemsidan i en logisk ordning.  

  1. Det ska gå att förstora webbsidan. Texten på webbsidan ska kunna förstoras upp till 200% utan hjälpmedel och utan att texten hamnar på något annat element eller blir svårläst.  

  1. Är kontrasterna på webbsidan tillräckliga? Det finns många gratisverktyg på marknaden där du kan mäta kontraster mellan olika element. Ett bra exempel är Colour Contrast Checker som finns som tillägg i Chrome. För vanlig text behöver kontrastförhållandet mellan textfärgen och färgen på textens bakgrund vara 4,5:1 och för större texter (vilket innebär minst 18 punkter (24 px) eller 14 punkter (19 px) och fetstil) gäller 3:1 i kontrastförhållande.  

Det finns såklart mycket mer att ta hänsyn till än punkterna ovan och när det kommer till befintliga digitala tjänster kan ett första steg vara att göra en gedigen granskning av tillgängligheten. Ibland är det möjligt att med relativt enkla medel förbättra tillgängligheten avsevärt. Genom att sedan satsa på en tydlig tillgänglighetsstrategi och att kontinuerligt utbilda sina medarbetare inom tillgänglighet kan organisationer ligga steget före och på så vis inte bara spara resurser, utan också säkerställa en långsiktig och framgångsrik tillgänglighet för sina digitala tjänster.  

image

Vi hjälper gärna till

Vi förstår att det här är en djungel och att ämnet kan vara svårt att greppa. Vi har certifierade tillgänglighetsexperter som kan hjälpa din verksamhet att förstå vilka åtgärder som behöver tas hos er. Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa er med digitalisering och tillgänglighetsfrågor. Just nu erbjuder vi också en gratis inspirationsföreläsning för ditt team om tillgänglighet.

Är du nyfiken på att läsa mer? Läs mer i det andra inlägget "DOS-lagen: Din webbplats kan leda till höga böter", eller besök EGGS, Part of Sopra Sterias webbplats där vi belyser andra delar inom området tillgänglighet 

test

Inläggsförfattare

  • Gaia Moller

    Digital Designer - EGGS, Part of Sopra Steria

  • Linda Norlén

    Digital Designer - EGGS, Part of Sopra Steria