Sverige
Tillgänglighetsanpassade presentationer

Tillgänglighetsanpassade presentationer

Det är svårt att säga exakt hur många människor som har någon form av funktionsnedsättning, men det uppskattas att ungefär en fjärdedel av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. I många fall är det en funktionsnedsätting som inte syns som till exempel koncentrationssvårigheter, färgblindhet, tinnitus eller dyslexi. För att inte tala om alla människor som börjar bli lite äldre, där syn eller hörsel långsamt börjar bli sämre. Allt detta kan kännas självklart, samtidigt kanske det inte är det första man tänker på när man förbereder en presentation.

När det kommer till att skriva en bra presentation har nog de flesta av oss fått lära sig några grundläggande regler för att informationen skall vara lätt att ta till sig, som att inte ha för mycket text på en bild, spalta upp text i punkter och att gärna använda foton eller illustrationer som illustrerar det man pratar om. Men för att vara extra inkluderande så att även personer med till exempel försämrad syn eller nedsatt koncentrationsförmåga kan hänga med finns det några grejer till man kan göra.

image

Designa inkluderande presentationer:

Överväganden vid färgblindhet och visualisering av data

Om vi tar färgblindhet som exempel är det viktigt att titta på hur vi presenterar färger i våra presentationer. Speciellt när det kommer till grafer och andra element där vi gärna använder färg för att skilja datapunkter ifrån varandra. Som ett minimum är det bra att titta igenom presentationen med ett gråskalefilter för att dubbelkolla att alla kontraster ser bra ut, men för att vara säker på att presentationen är inkluderande kan det vara bra att ta hjälp av WCAGs riktlinjer för färgblindhet. Detta innebär att undvika att använda färg som den enda möjligheten att ta till sig information. Det betyder att om du presenterar en graf med färgade staplar behöver du också ha ett annat sätt att skilja dem åt, som benämning eller siffror. Att använda en färg i olika nyanser är också ett knep man kan ta till så länge nyanserna inte ligger för nära varandra att de blir svåra att skiljas åt.

image

Optimera din presentation för koncentrationssvårigheter:

Skapa en koncis och fokuserad upplevelse

Koncentrationssvårigheter är en annan funktionsnedsättning som inte alltid syns och människor som drabbas är allt från personer med diagnosticerad ADHD till småbarnsföräldrar som sovit dåligt den sista veckan. Det ligger i ditt intresse som presentatör att din presentation är lätt att ta till sig och ju mer koncis den är och ju mindre olika saker som stör ut varandra, desto lättare blir den att ta till sig. Ett exempel är att undvika långa texter som vi var inne på lite tidigare. Det kan vara ansträngande nog för publiken att läsa en lång text på en presentationsbild, men om det dessutom är liten text och presentatören pratar samtidigt blir det extra svårt att ta till sig informationen. Om du har långa texter i dina presentationsbilder tävlar texten med det du framför muntligt, och det blir omöjligt för publiken att veta vart de ska lägga sin uppmärksamhet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

image

Att inkludera både talad och skriven information:

Vikten av att visa och förklara bilder och grafer

Oavsett vad du skriver i dina presentationsbilder och hur mycket text det är, så är det alltid en god idé att även ta det muntligt, då täcker du upp för dem som föredrar att läsa information, de som föredrar att höra den och de som föredrar en kombination. Om du visar bilder är det bra att dra en kort beskrivning av dem också för att underlätta för den som eventuellt har svårt att ta till sig den. Detta är så klart viktigast när det kommer till bilder och grafer som förmedlar en poäng, så det är inte lika viktigt att muntligt beskriva bilder som är dekorativa.

image

Optimering av typsnitt för tillgänglighet:

En vägledning för att underlätta läsbarheten för personer med nedsatt syn och dyslexi

Personer som har nedsatt syn, kan förutom att ha problem med liten text även ha svårt för en del typsnitt. Om typsnitten tillexempel är synnerligen smala eller kompakta kan det bli svårare att läsa av än välbalanserade typsnitt med lagom avstånd mellan bokstäverna. Givetvis skall texten inte heller vara för liten, 28 punkter är en bra fingervisning att följa. Vissa typsnitt kan också vara extra besvärliga för personer med dyslexi, samtidigt som det finns typsnitt som är enklare att läsa för dyslektiker. Generellt sett är en bra tumregel att använda avvikande typsnitt sparsamt och hålla sig till ”tråkiga” typsnitt när det kommer till listor och brödtext.

image

Skapa inkluderande presentationer för personer med nedsatt hörsel:

Textning, läppläsning och visuell närvaro för ökad tillgänglighet

Om du har personer med nedsatt hörsel i publiken är det extra viktigt att tänka på att eventuella filmer du visar är textade så att publiken inte behöver förlita sig på sin hörsel för att följa med. vissa människor läser dessutom på läppar och därför är det bra att tänka på att i så stor mån som möjligt vara vänd mot din publik. Ljudet av din röst färdas också bättre då så att det blir lättare för alla att hänga med i vad du berättar. I de fall du håller presentationen digitalt kan du se till att slå på din kamera.

image

Effektivt tal och tydlig kommunikation:

Maximera förståelsen i din presentation genom att anpassa din språkstil

Även hur du pratar och vad du säger kan vara värt att ta en funderare över. Om du vet att du har för vana att prata i målande beskrivningar kan det vara värt att hålla i åtanke att det finns dem som inte är lika snabba på att plocka upp liknelser och analogier. Prata gärna i liknelser, det blir ofta mer underhållande att lyssna på då, men förtydliga också för säkerhets skull vad du menar. Hur snabbt eller långsamt man talar och även hur tydligt, givetvis, spelar roll. Räkna inte med att alla kan se eller ta till sig det som står på dina slides, försäkra dig därför att din publik tar till sig ditt budskap genom att presentera alla viktiga punkter både visuellt och muntligt.

Förberedande åtgärder och tillgänglighetstest för att möta individuella behov

En mycket bra sak att göra innan din presentation är att skicka ut en förfrågan till deltagarna om det är någon som har speciella behov, om de kanske behöver en hörslinga eller har svårt att koncentrera sig. Det bidrar till att din publik känner sig sedd och omhändertagen. Om du vill veta mer om tillgängliga presentationer eller till och med testa hur tillgänglig din senaste presentation är så går det att läsa mer här.

test

Inläggsförfattare