Sverige
Dynamics 365, vilket affärssystem passar din verksamhet bäst? – Del 1: Vad säger Microsoft?

Dynamics 365, vilket affärssystem passar din verksamhet bäst? – Del 1: Vad säger Microsoft

Valet mellan Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management (FO) samt Dynamics 365 Business Central (BC) är en fråga som vi på Sopra Steria ställs inför frekvent som Microsoft-partner för båda systemen. Det är en komplex avvägning som kräver en djup förståelse för varje organisations unika behov och mål. I denna serie av blogginlägg kommer vi att utforska dessa alternativ i detalj och dela med oss av våra insikter.

Vi inleder med att belysa några avgörande faktorer att tänka på när du överväger vilket affärssystem som passar din verksamhet bäst, och vi granskar även huruvida de rekommendationer som ges av Microsoft och dess partners alltid är objektiva. Låt oss ta det första steget i att klargöra vad som kan göra ett affärssystem till det rätta valet för dig.

image

Vilket affärssystem passar din verksamhet bäst?

Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply chain management (FO) eller Dynamics 365 Business Central (BC), vilket affärssystem passar din verksamhet bäst? Detta är fråga vi på Sopra Steria får ganska ofta utifrån att vi är Microsoft partner för båda systemen, och den är inte alltid helt lätt att svara på. För vissa företag är det enkelt. Är företaget en stor koncern i Enterprise-segmentet är det klart att FO är affärssystemet som bör väljas. Är företaget ett litet fåmansföretag är valet också enkelt, då är BC bättre lämpat. Däremot är valet inte alltid lika självklart för många företag och organisationer i segmenten ”mellan” och ”större”. Microsoft har själva inte producerat speciellt mycket material i ämnet. Det finns en sammanställning på en sida som jämför huruvida Finance eller BC är bäst lämpat utifrån några få punkter, såsom antalet användare och befintligt affärssystem. I denna text försöker jag förmedla mina tankar och erfarenheter om hur och vad man ska tänka på gällande vilken lösning som passar. Jag tar utgångspunkt från bilden till höger som kommer från Microsofts externa material.

image

Vem rekommenderar?

Denna punkt finns inte med i Microsofts text men jag anser att den är så viktig att jag tar med den ändå. Det är lätt att tro att det räcker med att fråga Microsoft eller en av deras partners för att få rätt rekommendation, men det är inte alltid svaret är objektivt och baserat på er organisations specifika behov. Tråkigt nog kan svaret i stället baseras på mer dunkla parametrar såsom ”vilket system tjänar vi mest pengar på”. Nu är jag lite kategorisk men jag känner till företag som definitivt har fått dåliga råd och implementerat helt fel lösning utifrån sina behov.

Som kund behöver man vara kritisk till råden man får och göra en ordentlig analys. Frågar man en BC-partner kommer de oftast rekommendera BC eftersom de vill få affären även om de vet att FO skulle passa bättre. På samma sätt kommer en FO partner oftast att rekommendera FO även om lösningen är alldeles för stor. Nu ska man inte dra alla partners över en kam, det finns givetvis flera partners som ger ärliga råd. Men som jag sa tidigare, var kritisk och rådfråga gärna flera parter. Att fråga sin ”privata” kontakt såsom ”grannen som arbetar med Microsofts produkter” och helt lita på hens svar vill jag också varna lite för. Fråga gärna för att få input men var kritisk.

image

Företagstorlek

I Microsofts rekommendationer står det för BC: ”Small to medium sized businesses (SMBs) with 3 to 250+ users.” För FO står det: “Mid-market to large enterprises with 50 – 1000+ users.” Detta tycker jag är en bra rekommendation och stämmer ganska väl med mina erfarenheter. Dock är den inte helt rättvisande och kan inte vara den enda parametern i valet. Att tänka på är att detta är amerikanska mått, och ett amerikanskt medium sized business är i svenska mått ett ganska stort företag. Detta ger att svenska större företag kan klara sig väl med BC. Prestandamässigt klarar BC stora laster. Vi har exempelvis en kund som genererar ca 600 000 kundfakturor varje månad i BC. Detta visar att bara för att man är ett stort företag är det inte säkert att man måste välja FO.

Antalet användare ger en fingervisning om vilket system som ska väljas. Detta då FO har en miniminivå för antalet användarlicenser. I dagsläget är miniminivån 20 st. användarlicenser, därav lutar valet åt BC för företag med färre än 20 användare. Dock finns undantag även för denna tumregel. Kanske har företaget en aggressiv tillväxtstrategi där man väntar sig ett större användarantal inom något/några år. I dessa situationer kan det vara så att FO ändå är bäst lämpat om andra parametrar också pekar mot detta system. Dessa parametrar kommer vi fortsätta gå in djupare på i nästa del av denna serie.

test

Inläggsförfattare