Sverige
Dynamics 365

Dynamics 365, vilket affärssystem passar din verksamhet bäst? – Del 3: Vad säger Microsoft?

I de två tidigare delarna av vår serie om valet mellan Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply chain management (FO)och Dynamics 365 Business Central (BC) har vi diskuterat viktiga aspekter som företagsstorlek, operativa modeller, appar och integrationer. I denna avslutande del kommer vi att fokusera på ytterligare två avgörande faktorer.

image

Vertikaler och branscher

En stor skillnad mellan BC och FO är hur mycket funktionalitet som finns i standard. Båda lösningarna är från början inriktade mot produktsäljande företag med produktion, logistik och försäljning, men under många år har lösningarna utvecklats mot att även fungera för andra affärsmodeller, såsom professional service med projekthantering. Dessutom finns det tillägglösningar för båda systemen vilka ger utökade förmågor som passar många branscher. Detta gör det svårt att välja rätt system enbart utifrån bransch eller affärsmodell.

En av de viktigaste parametrarna att titta på enligt mig är vilka krav företaget har på funktionalitet och vilka strömmar systemet ska stödja. Tittar man på funktionalitet och förmågor ser man en stor skillnad mellan systemen, där FO är det ”stora” systemet. Det finna många moduler och mycket funktionalitet som kan stödja många strömmar, speciellt om man använder både FO och Supply Chain Management. Det är lätt att gå vilse bland alla funktioner och menyer, och det är inte alltid tydligt vad som görs var. BC är betydligt enklare med färre moduler och mindre funktionalitet i standard. Har man höga krav på vilken funktionalitet som måste finnas i standardlösningen är därmed oftast FO rätt val. Dock kan detta givetvis inte vara den enda parametern då det finns flertalet tilläggslösningar för BC som ger utökade förmågor.

image

Tidigare investering

Microsoft menar att det är viktigt att ta hänsyn till redan gjorda investeringar i befintlig lösning. De säger följande för FO: ”Heavily invested in Dynamics AX and looking to move to the cloud”, och för BC: ”Heavily invested in Dynamics NAV, GP, or SL and ready to move to the cloud​”. På denna punkt håller jag inte riktigt med Microsoft. Jag tycker inte detta ska få vara en styrande parameter. Hur man har investerat tidigare bör inte styra framtida investeringar. I och med att licensmodellerna för Microsoft AX och Microsoft NAV (gamla versionerna av FO respektive BC) såg annorlunda ut jämfört med den nya modellen New Commerce Experience, var det flera företag som köpte Microsoft AX även om endast lite funktionalitet användes. Med den nya licensmodellen där kostnaden styrs av antalet användare blir det ofta en stor ökning av licenskostnader för dessa företag med när de uppgraderar till FO. Utifrån detta anser jag det vara än viktigare att med en helhetssyn analysera vilket system som passar mitt företag och mina nuvarande och framtida behov bäst, i stället för att utgå från befintligt system.

image

Organisation och projektstorlek

Här skiljer det sig väldigt mycket mellan FO och BC. Generellt är en implementation av BC alltid ett mindre projekt jämfört med en implementation av FO, även om man arbetar utifrån en agil metod och går live med en MVP-lösning. Microsoft skriver om FO: ”Organizations with in-house IT resources to support go-live and maintenance​”, och om BC: ”Businesses who need fast deployment and have limited IT resources to support​”. Detta stämmer i stort. Ett BC-projekt är enklare, går snabbare och kräver färre interna resurser jämfört med ett FO-projekt. Detta gäller både för själva implementationen och även i fortsatt förvaltning och vidareutveckling, vilket gör att tiden till att realisera värdet är kortare med BC jämfört med FO. Om man är ett företag som inte har eller tillåter att interna resurser får lägga ned tid i projektet är sannolikheten att ett FO-projekt kommer misslyckas relativt stor.

Avslutning

Avslutningsvis hoppas jag att denna text gett lite hjälp i valet mellan Dynamics 365 FO och Dynamics 365 BC och hur man ska tänka i frågan. Sammanfattningsvis är min rekommendation att inte ta ett förhastat beslut eller ha förutfattade meningar. Om ni är ett företag eller organisation där båda systemen skulle passa, gör en ordentlig analys där man tittar på alla parametrar beskrivet i texten, samt andra mer företagsunika parametrar.

test

Inläggsförfattare