Sverige
Low code plattformar

Fem framgångsfaktorer för low code-plattformar

Att implementera en plattform som består av low-code har många fördelar, men utan en klar strategi kan också oförutsedda problem uppstå. I detta blogginlägg kommer vi klargöra varför denna nya generation av plattformsutveckling växt sig allt starkare, och hur du kan ta ett steg närmre en lyckad implementering i din organisation.

image

Vad är low-code?

Plattformar som använder sig av ”low-code” och/eller ”no-code” har under de senaste åren växt sig starka och visat sig konkurrenskraftiga gällande att hantera organisationers komplexa processer och behov utan (överdriven) inblandning av kod. Low-code plattformar ersätter traditionell utveckling med interaktiva och intuitiva grafiska användargränssnitt som genom bland annat drag-and-drop funktionalitet och visuell utveckling banar vägen för en ny generation av utvecklare.

Low-code plattformar, som ServiceNow, har blivit alltmer populära tack vare dess intuitiva visuella utvecklingsgränssnitt, robusta automationsmöjligheter och omfattande verktygssvit, vilket gör det möjligt för organisationer att snabbt skapa och distribuera applikationer med effektivitet och flexibilitet.

Vad kan man använda low-code plattformar till?

Det finns flertalet användningsområden för detta som kan effektivisera er organisation, nedan är några exempel:

  1. Demokratisering av utveckling
  2. Integration med tredjepartsapplikationer
  3. Anpassade applikationer
  4. Automatisera och effektivisera komplexa processer
  5. RAD (Rapid Application Development)
  6. Visualisering av data
image

Varför är detta populärt?

Idag accelererar behovet att snabb förändring, vilket är något som traditionell utveckling inte är utformad at kunna hålla jämna steg med. Utvecklare möts av en stor press att snabbt kunna möta hög förväntan och efterfrågan på snabb digital transformation. Low-code plattformar är designade för att vara smidiga och anpassningsbara till snabbt förändrade affärskrav. Denna flexibilitet är avgörande i dagens dynamiska affärslandskap där företag måste reagera snabbt på marknadens krav och förändrade kundbehov.

Det har visat sig att användandet av low-code plattformar kan effektivisera och accelerera utveckling hos många verksamheter med moderna användargränssnitt, automationslogik och integrationer. Att minska, eller eliminera beroendet av mer traditionella programmeringsmetoder demokratiserar utvecklingen av en organisations mjukvaror, och ger oss ett system skapat av användare, för användare.

Detta frigör tid för utvecklare som kan fokusera på kreativa lösningar på en organisations utmaningar, och effektivisera processer på ett visuellt förenklat sätt. Organisationer kan lättare skapa prototyper och testa nya idéer, vilket främjar en kultur av ständig förbättring och innovation.

Detta låter väl bra? För att lyckas med er implementering av dessa low-code plattformar finns det några framgångsfaktorer som man bör beakta, för att maximera nyttan av plattformen.

image

5 nyckelfaktorer

1. Säkerhet, säkerhet, säkerhet!

Att plattformen har tillräckligt stabila funktioner för att säkerställa konfigureringen av säkerheten är A och O.  Implementera robusta autentiseringsmekanismer för att verifiera identiteten för användare som kommer åt plattformen, och säkerställ att datakrypteringen håller en hög standard. Det är också av vikt att säkerställa att ni får de verktyg ni behöver för att kunna följa lagkrav och branschstandarder.

2. Håll koll på prissättningen

Att kostnader för IT-projekt lätt drar i väg är ingen nyhet, men det finns åtgärder att ta för att kunna ta sig an en plattformsimplementation på ett strategiskt sätt. Vi kan inte förutspå framtiden, men vi kan planera för den. Genom att kartlägga organisationsprocesser och användningsområden kan ni få svar på många frågor som är kopplade till de risker som finns gällande kostnader och pris för en plattformsimplementation. Kanske behöver ni färre delar av plattformen för att möta ert behov, eller färre licenser än ni initialt tänkt. Men ni kan också komma att behöva fler tjänster och licenser, vilket kommer bidra till en ökad kostnad.

Det är viktigt att förstå prissättningsmodellen er plattformsleverantör använder sig av, för att inte få en prischock under, eller efter implementeringen. Med större förståelse för hur priset beräknas minskas risken för tråkiga överraskningar.

3. Skalbarhet

Kan er valda plattform växa tillsammans med er organisation? I takt med att er organisation växer, bör er organisation kunna hantera de utmaningar som kommer med det. Om er organisation växer snabbare än plattformen kan hantera, till exempel med större och mer komplex volym av data eller ett större antal användare, kan flera aspekter, såsom prestandan, komma att påverkas.

4. Belastningskapacitet

På tal om prestanda! För att maximera nyttan av plattformen måste er data hanteras snabbt och effektivt. Säkerställ därför att belastningskapaciteten är tillräckligt hög för att inte bromsa era användare.

5. Finns tillräckligt med resurser?

Med low-code plattformar kan individer med olika nivåer av teknisk expertis bidra till applikationsutveckling. Detta minskar beroendet av en begränsad pool av mycket skickliga utvecklare, vilket gör det lättare för icke-programmerare att delta i utvecklingsprocessen. Att demokratisera utveckling kan vara mycket fördelaktigt för en organisation, då nyckelpersoner som affärsanalytiker och projektledare med insikt i verksamheten kan stötta utvecklingsarbetet utan en djupare teknisk kunskap. Även här maximeras nyttan genom att ni kartlägger vilka resurser som finns tillgängliga. Detta kan vara utbildningsmaterial eller interna/externa personer med djupare kunskap om plattformen.

Med hänsyn till de faktorer som nämns ovan kan ni ta ett steg närmre en lyckad implementering av en plattform med low-code går i linje med er organisations mål.

Du är varmt välkommen att kontakta Ronja och Klara för vidare frågor om hur vi kan hjälpa er att lyckas.

Lycka till med er implementering!

test

Inläggsförfattare