Branscher

energy

Energi och industri

Effektiv och innovativ IT är viktigt för att kunna möta framtidens utmaningar. Sopra Steria kan hjälpa till.

banking Finans

Få branscher har flera beröringspunkter med invånare, näringsliv och samhälle än finansbranschen. Sopra Steria omfattar ett brett utbud av tjänster.

defence

Försvar

Sopra Steria hjälper till med kostnadseffektiva lösningar som uppfyller Försvarsmaktens krav på tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet.

insuranceFörsäkring

Sopra Steria har stor kompetens inom försäkringsbranschen. Vi hjälper till att öka effektiviteten i verksamheten och skapa konkurrensfördelar.

retail

Handel och service

I mer än 40 år har Sopra Steria hjälpt företag med förändrade konsumtionsvanor, digitalisering och kostnadsoptimering i en värld av accelererande teknisk utveckling,

healthHälsa

Behovet för standardisering, starkare nationell styrning och patientorientering är aktuella ämnen inom hälsa och sjukvård. Sopra Steria hjälper till varje dag i digitaliseringen av sektorn.

aerospaceFlygindustrin

Sopra Steria har stora kunder inom den europeiska flygindustrin. Vi hjälper bland annat till med optimering av processer och informationssystem. 

cyber_security_01Nationell säkerhet

Sopra Steria har levererat IT-relaterade tjänster till organisationer för civil säkerhet i över 35 år. Våra team med dedikerade experter är verksamma i 16 länder.

public_sector

Offentlig sektor

Sopra Steria hjälper idag många av de största offentliga organisationerna. Våra tjänster och kompetenser bidrar till att realisera ambitionen om en bättre och effektivare digital vardag.

transportTransport och logistik

I mer än 40 år har Sopra Steria hjälpt företag i transport- och logistikbranschen och mer än 600 av våra specialister arbetar dedikerat inom sektorn.

telecomTelekom och media

Sopra Steria har under flera år levererat skräddarsydda IT-projekt, infrastruktur och kompetenta rådgivare till telekom och mediabranschen.