Sverige

IT-säkerhet – en förutsättning för den digitala omvandlingen

Nätbrottslighet är en av de största utmaningarna många företag och organisationer står inför idag. Cyberattacker breder ut sig och är en av den snabbast växande kriminella aktiviteterna i världen. Digitaliseringen med nyckeltrender som mobilitet, big data, IoT, AI eller maskininlärning kan öka mottagligheten för cyberattacker. I energisektorn, som driver samhällskritiska funktioner, drivs IT-säkerhetsfrågan till sin spets när utvecklingen av digitala system och elektronisk kommunikation för övervakning, styrning och inhämtning av mätvärden och andra ”smarta” funktioner accelererar.

Bedrägerier, datastöld och stillestånd är skador som kraftigt påverkar organisationers möjlighet att bedriva sin verksamhet och skadar deras anseende. Riskerna med en ökad digitaliseringsgrad måste hanteras och begränsas. Följaktligen finns det ett behov av att förstå och förebygga risker, skydda känslig information, upptäcka och svara på attacker för att säkerställa kontinuitet i verksamheten. 

Att rusta sig för god säkerhet kräver flera infallsvinklar och påverkar inte bara IT utan även juridik och affär. Potentiella riskområden spänner tvärs organisationen och innefattar information, system, personer, processer och teknologi. Hela verksamheten behöver involveras för att uppnå ett strategiskt förhållningsätt som säkrar en tryggare framtid. En genuin förståelse för riskklassificering av information och system, samt konsekvens- och åtgärdsplaner är viktiga byggstenar för att skydda en organisation och skapa bättre motståndskraft mot eventuella angrepp. 

På Sopra Steria har vi lång erfarenhet av säkerhetsarbete i de flesta branscher och sektorer. Detta har gett oss en kombination av både bredd och djup som våra kunder drar nytta av då vi agerar som strategisk, taktisk och operativ säkerhetsrådgivare. Vi utvärderar och effektiviserar organisationers säkerhetsarbete och utvecklar fungerande metoder för ett långsiktigt säkerhetsarbete. Vi har mycket god erfarenhet av att etablera ett sammanhållet informations- och IT-säkerhetsarbete som ligger i linje med organisationens mål och kravbild likväl som att utvärdera specifika säkerhetslösningar eller organisationers skyddsförmågor och strategi för att skydda tillgångar i molntjänster. 

Intresserad av att veta mer?
Anders Uddenberg
Sales Manager