Sverige

Industri

Ny teknik förnyar oljefält. Okonventionella strömkällor och skiffergas förändrar energihandeln. Klimatförändringar sätter hållbarhet på agendan.

Teknologi ger nya möjligheter

Olje-, energi- och industrisektorn står inför massiva investeringar. Ny teknik öppnar upp för nya möjligheter i oljebranschen. Energihandeln är i förändring tack vare okonventionella strömkällor och skiffergas. Industrin i Europa är utsatt för hård konkurrens och upplever betydande prispress. Framgång kräver globalisering av leveranser, pålitlig drift, effektivisering av arbetsprocesser och dokumentation. Effektiv och innovativ IT är avgörande för att kunna möta dessa utmaningar.

Vi kan hjälpa till

IT för rutinmässiga skrivbordsuppgifter måste vara enkelt och problemfritt. Affärsapplikationer måste anpassas bättre så att det blir enklare underhåll och datautbyte med varandra. Affärsbeslut måste baseras på realtidsdata. Tekniska system och styr- och övervakningssystem måste samverka på ett säkert sätt med företagens system.

Många litar på oss

Sopra Steria kan erbjuda en uppsättning med IT-tjänster som uppfyller dessa behov. Våra skandinaviska tjänster bygger på styrkan hos Sopra Sterias Energi och samhällscenter i Frankrike, Tyskland och Storbritannien, och våra globala servicecenter i Indien, Singapore, Polen och Marocko.

Intresserad av att veta mer?
Anders Uddenberg
Sales Manager