Sverige

Transport

Intelligent transport möjliggör säker förflyttning av människor, varor och fordon. Samhällsutveckling och klimatförändringar ställer ständigt nya krav på effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan.

Under hårt tryck

Transportsektorn pressas från flera håll. Fler och fler resenärer skapar kapacitetsutmaningar för fordon och infrastruktur. Ekonomiska villkor efter finanskrisen begränsar investeringsmöjligheter för många företag. Samtidigt ställer klimatkrisen och samhällsutvecklingen allt högre krav på en hållbar och miljövänlig drift.

Nya handelsmönster och ökad globalisering ger ökade logistiska utmaningar i samband med pålitlighet, spårbarhet och prestanda i kombination med kostnadseffektivitet.

Avregleringen har lett till ett utmanande företagsklimat med ökad konkurrens, internationaliserad verksamhet och ett antal förvärv och fusioner.

Vi kan hjälpa till

I mer än 40 år har Sopra Steria stöttat företag i transport- och logistiksektorn. Mer än 600 av våra specialister arbetar dedikerat med sektorn. Uppdragen omfattar allt från IT-strategisk rådgivning till utveckling av system för trafikövervakning, biljettförsäljning och realtidsreseinformation.

Många litar på oss

Vi har levererat övervaknings- och informationslösningar till flygplatser över hela världen, bland annat Charles de Gaulle, Orly, Frankfurt och Rom. Vår Traffic Expert trafikövervakningssystem garanterar säker dragkraft på motorvägar i hela Europa och användes under ombyggnaden av Motorring 3 i Köpenhamn. Stora delar av det europeiska järnvägsnätet utnyttjar vårt övervakningssystem Europtirails.

Vi är kvalificerade

Sopra Steria är kvalificerad leverantör i följande Achilles-nätverk:

TransQ (ID 201282)

Utilities Nordics & Central Europe (ID 119033)

Intresserad av att veta mer?
Anders Uddenberg
Sales Manager