Välj ditt land

Nästa generations affärs- och CRM-system

Att information är grunden till framgångsrika affärer är inget nytt. Men det kräver också att den finns tillgänglig och är användbar för medarbetarna.

Idag sitter många företag och organisationer med IT-lösningar som har byggts för en verksamhet och omvärld som inte längre finns, vilket gör att de inte uttnyttjas optimalt. Nedan följer några exempel på utmaningar som detta medför för företagen:

  • Vi har inte samma helhetsbild
    System som inte ger en komplett bild av kunden, eller som bara delvis uppdateras när ny information läggs in, blir ett hinder.
  • Det görs mycket jobb i onödan
    Stora mängder systemadministration som medarbetare inte själva får ut nytta av upplevs som ett hinder i jobbet. 
  • Vi kommunicerar dåligt mellan avdelningar och team
    Sönderbyggda system som inte kan anpassas efter verksamhetsförändringar kan ligga bakom. System som inte används, underutnyttjas eller är för komplicerade kan också vara en orsak.

Två verktyg för att hantera sin data är affärssystem och CRM-system. Affärssystemet, kallas även för ERP-system (Enterprise Resource Planning), är ofta kärnan av företagets olika IT-system och ger dig insikt i hur företaget mår och presterar. Det andra verktyget, CRM-systemet (Customer Relationship Management), är ett IT-system som används för att aktivt bearbeta kundrelationer så att du får lojala kunder samt kan värva nya.

Hos många företag används dessa verktyg som två separata system, men fördelarna är många om man kan integrera dem. Till exempel kan du då öka effektiviteten och ge en ännu bättre kundupplevelse.

Microsoft Dynamics – nästa generations ERP- och CRM-appar

Vi löser utmaningar som de ovan med affärs- och CRM-system baserade på Microsoft Dynamics 365. Vi börjar med att utgå från standard och anpassar sedan systemet baserat på de behov som verksamheten har. För att kunna säkerställa att systemet kan användas optimalt även längre in i framtiden fokuserar vi på skalbarhet, framtidssäkring och verksamhetsnytta. Men inte nog med det, tack vare att vi även har kompletterande kompetens inom digital arbetsplats, data & analys, samt e-handel, kan vi ta ett helhetsansvar kring våra kunders digitaliseringsresa.

Enterprise Resource Planning (ERP)

Vi har lång erfarenhet av affärs-och ekonomisystem och av att arbeta nära ekonomifunktioner i organisationer. Vi vet vilka besparingar företag får genom att lyckas med sitt affärssystem, inte minst på grund av ett mycket effektivare arbetsflöde genom hela organisationen.

Läs mer om hur vi kan hjälp er med affärssytem 

Customer Relationship Management (CRM)

I grund och botten är Customer Relationship Management (CRM) en filosofi för att utveckla lönsamma relationer till lojala kunder. Men att vinna nya kunder är inte bara svårt och tidskrävande, utan även dyrt. Många företag väljer därför att implementera ett CRM-system för att kunna ta hand om sina kundrelationer och öka lojaliteten.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med CRM-system

Intresserad av att veta mer?
Christer Söderholm
Business Owner: Business Applications