Välj ditt land
...

Application Lifecycle Management

Traditionell applikationsförvaltning är i förändring. Krav på att snabbt möta marknaden men samtidigt bibehålla driftstabilitet kräver ett proaktivt förhållningssätt till förvaltningsåtaganden. Vi har över 20 000 internationella kollegor som arbetar inom Application Lifecycle Management (ALM), ett tjänsteerbjudande som inkluderar utveckling och support av applikationer. Vår position som global aktör ger oss tillgång till ett stort nätverk av ledande kunskap samt tillgång till expertis när den behövs.

Tjänsten Application Lifecycle Management är en tjänstemodell utvecklad för att hantera de ständigt ökade förväntningarna på systemens flexibilitet samt kortare utvecklingscykler. Vi är stolta över alla våra engagemang där vi levererar affärsvärde tillsammans med kund, både i ny funktionalitet och i ökad stabilitet.

Vi har ett modernt förhållningssätt till ALM genom att erhålla följande tre byggstenar; Engagerade och kundorienterade konsulter, En agil arbetsmetodik, och Helhetsansvar med fokus på långsiktiga relationer.

 

 

 

Kontaktperson:
Marie Berg
Business Owner - Delivery

Uppgifter:
+46 70 896 50 48
marie.berg@soprasteria.com

Engagerade och kundorienterade konsulter

Vi bygger upp kunniga, tvärfunktionella team som tillsammans har ett helhetsåtagande för support och utveckling av era applikationer. Det är personer som är genuint intresserade av tekniken som kommer att tillämpa den för att utveckla er affär. Tillsammans med er vill vi bygga en långsiktig relation och det är viktigt för oss att vara en engagerad och drivande partner.

Två av våra största affärsområden är Affärs- och CRM-system samt Digital Workplace, men vår kompetens sträcker sig mycket längre än så. 

Läs mer om vårt erbjudande inom Affärs och CRM-system

Läs mer om vårt erbjudande inom Digital Workplace

En agil arbetsmetodik

Vi tror på en värdefokuserad och iterativ utvecklingsprocess där vi tillsammans med er väger affärsnytta och teknisk komplexitet för att hitta rätt väg framåt. Vi har ett lärande arbetssätt där vi kontinuerligt utvärderar både levererad affärsnytta och våra gemensamma arbetssätt för att ständigt förbättra oss. Tack vare vår långa erfarenhet av att driva agil utveckling i förvaltning kommer vi att kunna anpassa arbetssätten efter ert behov. Vi kommer också att sätta samman personliga team som ni lär känna och som lär känna er organisation, er affär och era utmaningar, eftersom vi vet att det är då vi tillsammans kan skapa den bästa lösningen för just er.

Helhetsansvar med fokus på långsiktiga relationer

För att skapa en god struktur och ett fundament för stabila och supporterbara applikationer både på kort- och lång sikt arbetar vi efter ramverket för Information Technology Infrastructure Library (ITIL) som är Best Practice i att styra en IT-organisation. Med standardiserade arbetssätt är det lätt att integrera vår leverans i er organisation.

Om ni idag har behov av en leverantör som tar ett helhetsansvar för en eller flera applikationer hos er, hör av er! Vi är redo att bygga en långsiktig relation tillsammans med er!


Bild av Business Owner - Delivery Marie Berg

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta:

Marie Berg

Business Owner - Delivery

+46 70 896 50 48

marie.berg@soprasteria.com