Välj ditt land

Dela datan. Dela mandatet.

Omvärlden förändras i en allt snabbare takt. Digitalisering och ny teknik påverkar din affär mer och mer för varje dag. Stora frågor kring hållbarhet, demografi och ekonomi löper som en röd tråd genom alla beslut och val. Frågan är hur man ska navigera i den nya situation som uppstått?

Strategi för data

Vi rekommenderar alla verksamheter att skaffa sig en strategi för att spara data som kan skapa värde för just er organisation. Med rätt data kommer ni proaktivt kunna agera på insikter om trender i marknaden, förändringar i beteende och kan anpassa affär, tjänster, erbjudanden och kommunikation med relevans och timing. Det är aldrig för sent att börja samla data, när man väl börjat så skapas med tiden en ”lärande loop” – er data blir mer och mer värdefullt över tid.

Centraliserad datalagring

En av de bästa vägarna för att snabbt kunna agera på förändringar i omvärlden eller i kundbeteenden är att själv äga och centralisera sin datalagring. Ni får då en sammanhängande bild över era kunders beteende. Med den lärande loopen kommer också er data bli ännu mer värdefull, för att skräddarsy erbjudanden och kommunikation för olika kunders individuella behov och på så sätt öka er konkurrenskraft.

Flexibelt och stabilt

Genom att samla och centralisera sitt datalager och göra det tillgängligt för flera operativa system uppnås flera fördelar. Det blir inte minst enklare att koppla på och av partners, kanaler och verktyg. Intelligens och insikter ligger i datalagret och inte i systemens databaser. På så sätt går inte data och segmenteringsmodeller förlorade vid system- eller leverantörsbyten. Det ger stabilitet och nya strategiska möjligheter.

Agilt arbetssätt

Den data som ni sparar kommer generera många nya idéer. Det är smart att testa dessa i liten skala där man skapar ett lärande, snabbfotat och agilt. Om det fungerar bra blir förändringar av applikationer, processer och affärsmodeller en följd. Om det inte fungerar är det lika viktigt att snabbt förkasta dåliga idéer. För att få till de riktigt smarta lösningarna är det ändå viktigt att våga utmana det vedertagna och att lära sig av sina misstag, snabbt. ”Fail fast in order to succeed” är ett mantra vi använder. 

Vi hjälper er framåt

Genom att addera ett datadrivet, kundcentrerat och agilt förhållningssätt kan man skapa en fungerande målarkitektur, införa nya arbetssätt och en digital kultur. Vi kan hjälpa er att etablera förståelse och kunskap i ledningsgruppen, ge tips och råd gällande vilken data som bör samlas in och hur. Vi kan även leda och genomföra planerade aktiviteter som realiserar er strategi att bli datadrivna och tillsammans med er skapa den effekt som ni vill uppnå. Med andra ord, vi hjälper er att få ut värdet av er data.

Intresserad av att veta mer?
Jan Svanholt
Business Owner: Data & Analytics