Enterprise Resource Planning (ERP)

En bra ERP-lösning anpassad till verksamhetens behov är vital i dagens digitaliserade värld. För att bibehålla ett bra försprång mot konkurrenterna krävs rätt lösning på rätt plats.

Att stärka affärsprocesserna och optimera lönsamheten är en stor utmaning för många företag. Snabba förändringar som sker externt kräver god styrning och kontroll internt. Tidigare kunde förändringar planeras i god tid, men i det nya digitala livet är det kunderna som sätter premisserna för hur snabbt förändringarna ska ske. 

För att kunna upprätthålla en effektiv affärshantering krävs det att ledningen har tillgång till korrekt och relevant information. Övergripande mål måste konsekvent brytas ner på olika nivåer i organisationen, med klart definierat ansvar och befogenheter. Man kan klara sig med ett enkelt ekonomisystem och några kalkylblad ett tag, men inte på sikt. 

Det finns idag en uppsjö av ERP-lösningar att välja mellan från både stora och små leverantörer. I valet av affärssystem behöver man ha förståelse för företagets verksamhet och dess krav och behov för att vara säker på att systemet verkligen passar verksamheten. Affärssystemet ska trots allt klara av att uppfylla organisationens specifika behov och också kunna hantera de processer och uppgifter användarna behöver utföra i sitt dagliga arbete. 

Sopra Steria har lång erfarenhet av affärs-och ekonomisystem och av att arbeta nära ekonomifunktioner i organisationer. Vi vet vilka besparingar företag får genom att lyckas med sitt affärssystem, inte minst på grund av ett mycket effektivare arbetsflöde genom hela organisationen.

Vi baserar vår leverans av ERP-system på Microsoft Dynamics NAV och Dynamics 365 Business Central. Vi utgår från standard samt anpassar baserat på specifika kundbehov. Vår kompletterande kompetens inom CRM, Analys & Insikt och webb gör att vi kan ta ett helhetsansvar kring våra kunders digitaliseringsresa och bl.a. hantera allt från ekonomistyrning och analys till prognostisering och fakturering.

Intresserad av att veta mer?
Christer Söderholm
Business Owner: Business Applications

Fem vanliga utmaningar i projektbaserad verksamhet

Video: Se frukostseminariet om MS Business Central

Hur du får koll på dina artiklar, i alla dina försäljningskanaler

Hur mår ditt affärssystem? Gör vår ERP-diagnos

Blogg: Hur effektivt är företagets affärssystem?

10% på utbildning i MS Dynamics 365 Business Central (fd. Dynamics NAV)