Experience Design

På Sopra Steria skapar vi användarupplevelser i världsklass. Vi kombinerar användarcentrerad design med teknik i framkant för att skapa bästa möjliga upplevelse för era användare & kunder. Genom att anlita våra designers säkerställer ni att er satsning inte tas fram i blindo utan skapar mesta möjliga värde för era användare och för er affär.

UX-design

Man brukar säga att riktigt bra UX är den som inte märks av. När en upplevelse är så pass intuitiv, smidig och enkel att användaren inte märker av minsta tröskel eller hinder för att nå sitt  mål, då har vi som UXare lyckats. UX-design är ett brett begrepp som täcker in en rad olika discipliner inom designsfären. I grund och botten handlar det om att sätta användaren i fokus och designa positiva helhetsupplevelser. 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med UX-design här!

User Research

För att säkerställa mesta möjliga pricksäkerhet och värde på er satsning är det viktigt att ta reda på vad era användare behöver och hur deras situation ser ut idag. Ett kraftfullt och effektivt sätt att säkerställa att en satsning får så stor genomslagskraft som möjligt, är att arbeta insiktsdrivet och genom user-research ta reda på era användare & kunders faktiska behov, situation och vardag. När vi sammanfogar användarnas behov med era verksamhetsmål säkerställer vi så effektiv utveckling för er som möjligt, då resurserna läggs på att utveckla rätt saker som skapar värde för er verksamhet och era användare.

Strategi

För att lyckas med en satsning är det av yttersta vikt att man vet i vilken riktning man vill gå. Det behövs en tydlig målbild som syftar till att uppnå affärsmålen och som samtidigt säkerställer nöjda kunder & användare. Genom insiktsdrivet arbete hjälper vi er att kombinera både affärs- och användarnytta i målbilden, samt tar fram en strategi som hjälper er att fokusera på rätt saker och skapa mesta möjliga värde för er affär och era kunder/användare.

Konceptutveckling

En bra lösning behöver ett starkt koncept. Vi hjälper er att omsätta insikter och målbilder till innovativa och pricksäkra koncept att bygga vidare på. Vi har en inkluderande designapproach där ni som kund inkluderas i framtagningen av det koncept som tar er till nästa nivå. 

Grafisk design och kommunikation

För att skapa tilltalande tjänster som era kunder & användare kommer att älska behöver strategi, mål, funktioner och teknik visualiseras på ett enhetligt och tilltalande sätt med en design som stärker ert varumärke. Hur mycket bra funktion, logik och teknik som än ligger i bakgrunden så är det på det yttre som bedömningen initiellt sker hos era användare. Genom bra visuell design kan ni särskilja er från konkurrenter, stärka ert varumärke samt förhöja användarupplevelsen.

Service design

Genom service design, eller tjänstedesign som det även kallas kartlägger vi hur nuvarande interaktion med er som varumärke, organisation eller tjänst upplevs. Vi identifierar styrkor & svagheter utifrån era kunders perspektiv och hjälper er att skapa insikt genom kundintervjuer. Av insikterna visualiseras en kundresa där vi belyser utmaningar och möjligheter i nuvarande upplevelse och tar fram en åtgärdsplan för att skapa positiv förändring för era kunder och användare.

En metod som vi ibland använder för att matcha era erbjudanden med kundens behov är Value Proposition Canvas. Det är en metod som tydliggör samband mellan det som är viktigt för era kunder och hur era tjänster lindrar eventuella hinder och istället skapar kundnytta. Denna metod kan du se mer om i filmklippet nedan.

 

Intresserad av att veta mer?
Maria Hofverberg
UX-Director

Tjänst: Google Design Sprint

Blogg: Därför behöver ditt företag satsa på UX writing

Video: Se frukostseminariet om Value Proposition Canvas