Välj ditt land

Service Design

Service- & tjänstedesign handlar om att skapa innovation och tjänster där människan står i centrum i syfte att förhöja kundens upplevelse. Vi paketerar och visualiserar konkreta leverabler baserat på kundens känslor och behov, och på företagets mål och visioner. Vi vet att nyckeln till konkurrenskraft och ökad lönsamhet ligger i att förstå sina kunder och deras drivkrafter och designa älskvärda upplevelser baserat på det.

Insikt & Research

Vi jobbar med insikt på en bred front där våra servicedesigners skapar en helhetsbild genom att fördjupa sig i era unika kunder, organisation, data, omvärld och trend. Vi lägger stort fokus på insikter om era kunder eftersom vi vet att det är avgörande för att skapa relevanta tjänster som de kommer vilja använda och rekommendera. Vi inventerar befintlig kunskap om kunden, kartlägger möjligheter och utmaningar, och ser världen genom deras ögon. Vårt angreppssätt är agnostiskt och empatiskt. Vi samlar kunskap genom analyser, intervjuer och observationer. Det är här hela upplevelsen av din tjänst/produkt kartläggs för att identifiera nyckelpunkter (pain points).

Strategi & målformulering

När vi har fått en god förståelse för både organisation, kund och omvärld tar vi tillsammans med er fram styrande dokument i form av exempelvis effektkartor och kundresor som skapar samsyn och en plan för framtida insatser. Måldokument skapar samsyn och tydlighet för den fortsatta riktningen framåt och hjälper till att hålla fokus på den långsiktiga kursen så att vi säkerställer att resurser läggs på rätt saker.

Målgrupper & beteendetyper

Centralt i alla våra designleveranser är att förstå den människa som vi skapar tjänsten för. Genom att gå en mil i kundernas skor får vi förståelse för deras behov, drivkrafter och utmaningar. Vi gör jobbet åt dig och paketerar alla insikter till personas och beteendetyper som levandegör era kunder och deras unika drivkraft och motivation. Beteendetyperna konkretiserar insikterna och blir underlag för kommande prioriteringar och designbeslut. Det är vårt sätt att säkerställa konkurrens- och dragkraft i de upplevelser som vi skapar för era kunder.

Konceptutveckling

I konceptarbetet levandegörs era framtagna mål och visioner. Vi hjälper er att omsätta insikter och målbilder till innovativa och pricksäkra koncept att bygga vidare på. Vi har en inkluderande designapproach där du som kund bjuds in att delta i framtagningen av det koncept som tar er till nästa nivå. Vi står för innovation, expertkunskap och paketering av tydliga och visuella koncept i form av exempelvis interaktiva prototyper, nyckelvyer och kundresor.

Intresserad av att veta mer?
Maria Hofverberg
UX-Director