Välj ditt land

Förändringsledning

Vi har lång erfarenhet av att leda förändringsprocesser och säkerställer att ni får med medarbetare och alla relevanta parter i förändringen.

Vår metodik för verksamhetsförändring och kommunikation kopplar effektivt samman företagskultur, ledarskap, attityder och drivkrafter och säkerställer att ni når rätt engagemang och delaktighet.

- Den kontinuerliga kommunikationen under hela projektet var en viktig del för att skapa acceptans och sätta rätt förväntningar på det nya systemet ute i organisationen.

Läs mer om förändringsledning på Unionen.

Intresserad av att veta mer?
Karin Bildt
Business Owner - Advisory