Välj ditt land

Hälsa

Sjukvården är i förändring. Starkare nationell styrning, behovet för standardisering och en starkare patientorientering är aktuella ämnen.

Forskning visar att ny teknik i sig inte löser alla utmaningar. Patienten har liten nytta av ny teknik,om den inte stödjer läkarens behov under konsultationen. Genom rätt fokus på vad tekniken ska bidra med kan man uppnå stora vinster.

Det är lovande för framtiden att det nu finns ett starkt nationellt engagemang för att etablera sjukvården i Skandinavien som en digitaliserad samhällsarena. Genom politisk styrning, starka kompetensmiljöer och förändringsvilja kan målet uppnås.

Vi kan hjälpa till

Sopra Steria hjälper varje dag i digitaliseringen av sjukvården. Vår kompetens handlar om att utnyttja teknik och processer och vi uppskattar bäst att ta ansvar för stora samhällskritiska projekt. Det handlar om engagemang och beslutsamhet.

Intresserad av att veta mer?
Ingela Junghahn
Sales: Business Advisory