Management & Business analysis

Den andra vågens digitala transformation är här och med den kommer nya förutsättningar. För alla. Våra erfarna och operativa konsulter inom Management & Business Analysis hjälper dig att ta dina idéer till verklighet och att lyfta dina affärer till nya nivåer. Vi guidar dig förbi fällorna, och hjälper dig att frigöra kraft framåt.

I kärnan bor svaren - Core Business Mission

Hos oss har vi konsulter som kan bistå med managementkonsultens hela verktygslåda, från ekonomistyrning till IT-strategi. Vi är experter på att definiera och realisera förändring och bidrar med allt från operativ erfarenhet, strategisk förmåga, förändringsledning och arkitektur - alltid med effekt och mätbarhet i fokus. Vi vet också att ett samlat grepp ger effekt – organisationer behöver nu gå från att investera digitalt till att leva digitalt, där analoga och digitala mervärden synkroniseras och förstärker varandra.

Den största kraften utvecklas i organisationer där management, IT & teknik samt kommunikation effektivt interagerar med ett gemensamt och tydligt mål. Det krävs mod att våga ompröva gamla sanningar, och att inte göra det kan vara förödande. Nya mål måste komma från den gemensamma kärnan, som tydligt formuleras i vad vi kallar Core Business Mission. Sopra Steria är specialister på att bistå våra kunder med att kreativt, visuellt och operativt klargöra precis vilket värdeerbjudande och vilken kundresa ni som organisation ska fokusera på för att bli en vinnare i den andra generationens digitala transformation.

Metodik -  Core business Analysis

Styrning och ledning i företag och organisationer är inte alltid enkelt, och managementperspektivet är brett vilket innebär ett stort ansvar. Att i en snabbt föränderlig värld klara förnyelse, innovativ utveckling och digital omställning kan kännas utmanande. Vilken IT ska vi investera i? Lyssnar vi tillräckligt på kunderna i nya världen av avancerad dataanalys? Har vi rätt kompetens? Hur beräknar vi ROI? Var finns våra nya konkurrenter? Har vi ett kulturellt klimat som bejakar dynamik och förändring?

Med vår metodik Core Business Analysis skapar vi en visuell, strukturerad och operativ karta för dig och hela din organisation, där vi tydliggör inom vilka områden vi tillsammans behöver sätta in de rätta resurserna och investeringarna. Vi har alltid er kärna av värdeerbjudande och kundresa som utgångspunkt, och ser till att alla ansträngningar leder åt rätt håll.

Vår erfarenhet säger att det är bättre att ta många små steg tillsammans, istället för att implementera stora program med oklara resultat. För oss är det självklart att du ska känna att vi levererar värde för pengarna i varje åtgärd vi gör och vårt modulära och agila arbetssätt garanterar att båda parter känner trygghet och tillfredställelse i samarbetet. Vårt mål är att bygga förtroende och tillit tillsammans med tydliga, konkreta och mätbara resultat inom den digitala transformationen. Våra konsulter inom Management & Business Analysis finns här för visionärerna, men också för dig som känner osäkerhet inför digitaliseringens utmaningar.


Vår metodik inom Management & Business Analysis är en modulär process, där våra konsulter kan stärka och/eller leda kundernas digitala transformationsresa. Bilden ovan visar de steg som vi jobbar med tillsammans med kunden, och i varje steg vill vi säkra att kunden känner tydlig affärsnytta. Metodiken är självklart flexibel och anpassas efter den enskilda kundens behov, men vi tror på snabbast och effektivast resultat i det stegvisa strukturerade arbetssättet.

Intresserad av att veta mer?
Anders Carlsson
Konsultchef

Frukostseminarium: Den andra vågens digitala transformation - Insikter och möjligheter

Läs mer om vårt DigiLab

Ledarskap i en digital värld

Filmen om oss