MEDLEMSORGANISATIONER

Kännetecken för de it-system som medlemsorganisationer efterfrågar är att de ska kunna hantera stora mängder data samtidigt som de ska vara enkla att hantera för slutanvändaren.

Sopra Steria har lång erfarenhet av att arbeta med medlemsorganisationer och kan leverera de bästa lösningarna för just deras behov.

Mångårig it-partner

Lättillgänglig information ger medlemmarna bättre och snabbare service, samtidigt som organisationerna kan minska kostnader genom en effektivare hantering av medlemsuppgifter, fakturering, ärenden och kommunikation. Som mångårig it-partner till intresseorganisationer, fackförbund och andra medlemsorganisationer har Sopra Steria byggt en stor bank av kunskap och erfarenhet. Det ger ett helhetsperspektiv och förutsättningar att genomföra uppdragen mer effektivt.

Uppdragen kan handla om allt från verksamhetsutredning, kravhantering och systemutveckling till test och förvaltning.

Eget verktyg

Sopra Steria har, i samverkan med ett antal fackförbund, utvecklat ett speciellt verktyg för samarbete och informationshantering. Denna skräddarsydda lösning har skapats för att möta medlemsorganisationernas krav men tillämpas med fördel även i andra typer av verksamheter.

Intresserad av att veta mer?
Anders Uddenberg
Säljchef