Välj ditt land

Nearshoring

Nearshoring innebär att man flyttar utvecklingen av IT-projekt till ett land som ligger nära geografiskt och kulturellt, men där kostnaderna är lägre än hemma. Detta är en av anledningarna till att nearshoring har blivit mer och mer populärt bland de internationella företagen i Europa.

Want to read this in English? Click here

Want to read this in Finnish? Click here

När man beslutar om att lägga ut något utomlands, behöver man först vara klar över varför man vill göra det och vad man vill uppnå. Det handlar ofta om kostnadsaspekter, men det kan även bero på att det är svårt att hitta den specialistkompetens som behövs i Sverige. 

Nearshoring via Sopra Steria

Till vårt kontor i St. Petersburg har du möjlighet att lägga ut hela eller delar av din IT-utveckling. I St. Petersburg finns lokala team på plats som är experter inom bland annat:

 • Utveckla skräddarsydda system på .Net/Frontend
 • Java och Python
 • Microsofts verktyg som Azure, SharePoint, Dynamics CRM, Office 365
 • Förvaltning
 • Test/Quality Assurance
 • Mobilapplikationer

Varför?

Fördelarna med nearshoring är många. Det valda landet befinner sig i liknande tidszon som en själv, vilket leder till att arbetsstyrkan blir en naturlig del av ett projekt eller team då möten kan hållas under kontorstid. Närheten geografiskt gör också att våra konsulter enkelt kan ta sig till er och jobba på plats när ni anser det lämpligt, t.ex. vid uppstart av ett projekt eller vid produktionssättning. Andra fördelar med St. Petersburg är:

 • Tryggt alternativ då verksamheten i St. Petersburg har funnits i längre än 10 år
 • Konsulterna är kunniga och självgående – behöver inte lika mycket styrning som t.ex. vid offshoring
 • Hög kvalitet på leveranserna
 • Det är en flexibel arbetsmarknad, vilket gör det lätt att snabbt hitta nya medarbetare och nyckelkompetenser
 • Konsulterna är lojala och nöjda medarbetare

Du har även möjlighet att välja vilken typ av leveransmodell som passar bäst för er verksamhet: 

 • Hela teamet styrs och levererar från Ryssland 

 • Svensk styrning från vårt Stockholmskontor där vi har dialogen med dig och styr teamet i Ryssland

 • Ryska resurser med spetskompetens tillsätts när kompetensen inte går att hitta/är väldigt dyr i Sverige

 • Mixade team: Teamet fylls ut med en eller flera ryska resurser för att bli mer kostnadseffektivt

 

Intresserad av att veta mer?
Mikael Zöögling
Business Unit Director