UX-design

Upplevelsen av en tjänst är avgörande för dess framgång. UX-design, eller user experience design, handlar om att förbättra användarupplevelsen och därigenom maximera tjänstens värde.

Varför är användarupplevelsen viktig?

Komplexa it-lösningar ställer stora krav på användbarhet. Användarupplevelsen finns där oavsett om den planeras för eller ej, och med medvetna designbeslut minskar risken för dåliga upplevelser. Genom ett användarcentrerat arbetssätt med slutanvändarnas behov och drivkrafter i fokus säkerställer vi att lösningen som utvecklas svarar mot faktiska behov - för ingen funktion är så dyr att utveckla som den som inte används.

UX-design är applicerbart i alla sektorer och sammanhang. Oavsett om det gäller ett CRM-system för ärendehantering, en e-handel som ska locka besökare eller ett journalsystem för en patientsäker och effektiv vård är användarupplevelsen kritisk för systemets nytta. Om användaren inte förstår hur systemet ska användas, exempelvis för att navigeringen är komplex och svårbegriplig, spelar det ingen roll hur raffinerade funktionerna är under huven.

Hur skapas en bra användarupplevelse?

Upplevelsen av en tjänst uppstår i användandet. För att skapa en god användarupplevelse krävs därför kunskap och insikter om användarna och hur de beter sig. För att lära känna användarna utförs insikts- och strategiarbete, exempelvis i form av effektkartläggning, kundresor, empatikartor och workshops. Genom att samla in relevant underlag kan de beslut som fattas härledas till insikter från faktiska användningssituationer.

Under koncept- och utvecklingsarbetet stäms lösningsförslag och levererad funktionalitet av löpande. Skisser, flöden och prototyper utvärderas i användningstester och itereras för att på bästa sätt matcha användarnas behov och förväntningar. Därigenom ser vi till att lösningen som utvecklas uppfyller sitt syfte och hjälper användaren att nå sitt mål.

Oavsett typ av lösning är användarupplevelsen av yttersta vikt. Det leder till träffsäkra tjänster, nöjda kunder och en ökad lönsamhet. Därför är UX-design en viktig del i alla utvecklingsprojekt.

Intresserad av att veta mer?
Maria Hofverberg
UX-Director

Blogg: UX Design – från ett buzzword till ett måste