Välj ditt land

Verksamhetsutveckling

Idag sker utvecklingstakten mycket snabbt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs allt större krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling.

Nya teknologilösningar ger stora möjligheter till bättre kundupplevelser och en högre effektivisering av arbetsprocesser. Dock visar undersökningar att många förbättrings- och effektivitetsinitiativ inte uppnår sina mål på grund av brist på strukturerat tillvägagångssätt och genomförande. För att lyckas med kontinuerlig förbättring krävs kompetens inom både process, organisation och teknik.

På Sopra Steria erbjuder vi verksamhetsutveckling nära kopplat till våra IT-leveranser och även som fristående uppdrag. Vi arbetar kundnära och operativt med verksamheten för att säkerställa att våra kunder får en helhetslösning som uppfyller, och gärna överträffar, behov och uppsatta mål. Exempel på områden som vi jobbar med är:

  • Strategi- och målarbete
  • Analyser
  • Utredningar
  • Processeffektivisering

Läs hur vi hjälpte HSF med sin verksamhetsutveckling.

Till följd av en ny lag om rätt till glasögonbidrag för barn mellan 8-19 år började det under 2016 strömma in ansökningar till HSF. Ca 1 000 ansökningar per månad kom via post, och antalet ökade kraftigt månad för månad. Situationen blev till slut akut och HSF kontaktade oss för att diskutera möjligheten att på kort tid ta fram ett systemstöd för hantering av dessa.

Intresserad av att veta mer?
Karin Bildt
Business Owner - Advisory