Sverige

Som ledande IT-konsultbolag specialiserar vi oss på att hjälpa er skydda er verksamhet mot cyberhot genom att utveckla och implementera robusta säkerhetslösningar. 

Vi arbetar tillsammans med er för att utvärdera era befintliga säkerhetsprotokoll och identifiera eventuella sårbarheter i ert system. Därefter utvecklar vi en skräddarsydd säkerhetslösning som är anpassad efter erabehov och krav. Vi säkerställer också att ni är fullt utbildade och medveten om de senaste säkerhetsprinciperna för att minimera risken för dataintrång och andra cyberattacker. Vårt mål är att se till så att er verksamhet fortsätter att fungera smidigt och säkert genom att skydda er data och era tillgångar. 

Cybersäkerhet och identitetsåtkomsthantering (Identity Access Management - IAM) är två centrala komponenter inom datasäkerhet. Dessa två områden är starkt sammanflätade och arbetar tillsammans för att skydda företagsdata och resurser från cyberattacker.

 

KONTAKT

Amir Hantash
Digital Platform Services

Amir Hantash