Sverige

Vi har en unik position på marknaden som strategisk rådgivare inom Internet of Things (IoT). I kombination med kompetens inom affärsutveckling, dataanalys, visualisering av data, IT-arkitektur och systemutveckling hjälper vi på Sopra Steria er på hela resan - från idé till implementation och förvaltning av fullskalig IoT-lösning.

Antalet uppkopplade enheter i världen stiger i en rasande takt. De främsta faktorerna för ökningen är att priset för IoT-sensorer och kommunikationsteknik minskar. Samtidigt blir kvalitén på sensorerna allt bättre och hastigheten på kommunikationsnäten ökar. IoT förändrar just nu samhället från grunden inom flera olika industrier och sektorer.

 

KONTAKT

Helena Wallensäter
Senior Advisor
helena.wallensater@soprasteria.com
+46 73 850 01 23

Helena Wallensäter

Bild kunde inte laddas in

Smarta städer

Uppkopplade soptunnor, gatubelysning, kösystem och parkeringsplatser är några tillämpningar som alla är beroende av IoT. Med hjälp av IoT kan vi även styra trafik, bevattning och arbetsrutiner på distans samt optimera stadsplaneringen av torg, byggnader och affärer. IoT är en fundamental grundsten i digitaliseringen av vårt samhälle, och kommer vara en avgörande komponent för att uppnå nationella och internationella hållbarhetsmål såsom Agenda 2030 och Net Zero.

Industri 4.0

Industri 4.0 möjliggör för tillverkare att monitorera produktionsflöden och produkter på distans. Med hjälp av IoT kan avvikelser detekteras i såväl produktion som i slutprodukt vilket gör att fel och brister kan åtgärdas innan problem uppstår. Genom att motverka fel i förväg med hjälp av prediktivt underhåll kan stora kostnadsbesparingar göras.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Smart logistik

Genom att utrusta fraktgods och produkter i produktionsflöden med sensorer kan företag spåra och få bättre koll på hela sin leveranskedja. Med hjälp av IoT och smart logistik kan företag således göra stora tidsbesparingar genom att bland annat automatisera lagerinventering och inköpsprocesser.